Adresy, telefony, faxy, konta

Adres: Sekretariat:

Urząd Miejski
Plac Ratuszowy 1
43-170 Łaziska Górne

tel. (32) 324-80-10
fax. (32) 324-80-06

ADRESY e-mail:

Burmistrz Miasta: burmistrz@laziska.pl
Sekretarz Miasta: sekretarz@laziska.pl
Wydział Organizacyjny: wog@laziska.pl
Wydział Inwestycji: wim@laziska.pl
Wydział Komunalny: wk@laziska.pl
Biuro Rady Miejskiej: brm@laziska.pl
Wydział Mienia Komunalnego: mk@laziska.pl
Wydział Finansowy: fn@laziska.pl
Wydział Edukacji, Ochrony Zdrowia, Kultury i Sportu: edukacja@laziska.pl
Wydział Ochrony Środowiska: wos@laziska.pl
Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi: rgok@laziska.pl
Referat Zamówień Publicznych i Kontroli: zp@laziska.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP: /s0ylj5y53x/skrytka

GODZINY URZĘDOWANIA:
poniedziałek: 7.30 – 17.00

wtorek-czwartek: 7.30 – 15.30

piątek: 7.30-14.00

RACHUNKI BANKOWE URZĘDU MIEJSKIEGO W ŁAZISKACH GÓRNYCH:

  • Rachunek sum depozytowych (wpłaty wadium, zabezpieczenia należytego wykonania umowy) 96 8454 1066 2004 0010 0117 0008
  • Rachunek bieżący Urzędu Miejskiego (czynsze dzierżawne, wieczyste użytkowanie, mandaty, zwroty dotacji udzielonych z budżetu gminy i inne należności budżetowe Urzędu Miejskiego) 37 8454 1066 2004 0010 0117 0003
  • Rachunek podstawowy gminy miejskiej (wpłaty dochodów z jednostek organizacyjnych gminy, wpłaty subwencji i dotacji, wpłaty udziałów i innych podatków przekazywanych przez Urzędy Skarbowe, udostępnianie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych) 64 8454 1066 2004 0010 0117 0002
  • Rachunek pomocniczy Urzędu Miejskiego (wpłaty podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłaty skarbowej, targowej, od posiadania psów, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) 42 8454 1066 2004 0010 0117 0010

TELEFONY:

Burmistrz Miasta: (32) 324-80-10
Zastępca Burmistrza: (32) 324-80-10
Sekretarz Miasta: (32) 324-80-00
Skarbnik Miasta: (32) 324-80-30
Wydział Organizacyjny: (32) 324-80-20
Biuro Promocji i Rozwoju Miasta: (32) 324–80-73
Wydział Finansowy: (32) 324-80-32
Referat Budżetu: (32) 324-80-32
Referat Księgowości UM: (32) 324-80-33
Kasa: (32) 324-80-34
Wydział Spraw Obywatelskich: (32) 324-80-15
Urząd Stanu Cywilnego: (32) 324-80-03
RadcaPrawny: (32) 324-80-04
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych: (32) 324-80-63
– w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: (32) 324 80 61
Wydział Inwestycji: (32) 324-80-40
Wydział Komunalny: (32) 324-80-49
Zarządzanie Kryzysowe: (32) 324-80-27
Wydział Mienia Komunalnego, ul. Energetyków 5: (32) 324-80-19
Wydział Ochrony Środowiska, ul. Energetyków 5: (32) 324-80-45
Wydział Edukacji, Ochrony Zdrowia, Kultury i Sportu, ul. św. Jana Pawła II 1 (budynek Biblioteki, II piętro): (32) 324-80-53
Biuro Rady Miejskiej: (32) 324-80-01
Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi, ul. Energetyków 5: (32) 324-80-07
Referat Zamówień Publicznych i Kontroli: (32) 324-80-43 (zamówienia publiczne), (32) 32 480 17 (kontrola)
Koordynator ds. Dostępności: (32) 324 80 22

wielkość czcionki