Informacje nt. odbioru i zagospodarowania odpadów

Informujemy, że w imieniu Miasta Łaziska Górne odpady komunalne z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy odbiera:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
ul. Energetyków 5, 43-170 Łaziska Górne
tel. 32 224 15 50

strona internetowa: www.pgkim-laziska.pl

Prosimy, aby w dniu odbioru odpadów komunalnych wystawić pojemnik/i lub worki z odpadami selektywnie zbieranymi przed posesję.

Worki do selektywnej zbiórki odpadów będą dostarczane w dniu odbioru odpadów selektywnie zebranych. Każdy właściciel nieruchomości jednorodzinnej segregujący odpady otrzyma zestaw worków raz w miesiącu. W przypadku zgromadzenia większej ilości odpadów selektywnie zebranych, worki do segregacji można otrzymać bezpłatnie w PGKiM w Łaziskach Górnych, ul. Energetyków 5.

W Łaziskach Górnych przy ul. Łazy 7A działa Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK).

Do PSZOK można nieodpłatnie dostarczyć następujące odpady komunalne:

Prosimy, aby w dniu odbioru odpadów komunalnych wystawić pojemnik/i lub worki z odpadami selektywnie zbieranymi przed posesję.

Worki do selektywnej zbiórki odpadów będą dostarczane w dniu odbioru odpadów selektywnie zebranych. Każdy właściciel nieruchomości jednorodzinnej segregujący odpady otrzyma zestaw worków raz w miesiącu. W przypadku zgromadzenia większej ilości odpadów selektywnie zebranych, worki do segregacji można otrzymać bezpłatnie w PGKiM w Łaziskach Górnych, ul. Energetyków 5.

W Łaziskach Górnych przy ul. Łazy 7A działa Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK).

Do PSZOK można nieodpłatnie dostarczyć następujące odpady komunalne:

 • papier,
 • tekturę,
 • metale,
 • tworzywa sztuczne,
 • szkło białe i kolorowe,
 • opakowania wielomateriałowe,
 • odpady wielkogabarytowe,
 • zużyte opony,
 • tekstylia,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • bioodpady,
 • baterie i akumulatory,
 • przeterminowane leki, i inne odpady niebezpieczne ze strumienia odpadów komunalnych,
 • odpady remontowo-budowlane tj. niewielkie ilości pochodzące z drobnych remontów i napraw wykonywanych we własnym zakresie (roboty niewymagające zgłoszenia budowlanego lub pozwolenia na budowę/rozbiórkę).

Uwaga! Jeżeli w domu przeprowadzamy remont, który wymaga zgłoszenia lub pozwolenia na budowę, odpadami powstającymi przy jego realizacji powinna zająć się firma, która remont wykonuje, (jako wytwórca odpadów powinna je zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami).

UWAGA! PSZOK nie przyjmuje odpadów zmieszanych.

Przywiezione we własnym zakresie odpady przyjmuje nieodpłatnie uprawniony pracownik PSZOK. Warunkiem przyjęcia odpadów jest okazanie elektronicznej karty uprawniającej do korzystania z PSZOK, wydawaną właścicielom nieruchomości w Urzędzie Miejskim w Łaziskach Górnych.

Godziny otwarcia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych przy ul. Łazy 7A:

od poniedziałku do piątku:
9.00 – 20.00 (od maja do końca października)
9.00 – 17.00 (od listopada do końca kwietnia)
sobota: 9.00 – 17.00 – (cały rok)
niedziela: nieczynne

REKLAMACJE DOTYCZĄCE ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY

Uprzejmie informujemy, że wszelkie reklamacje dotyczące odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy należy zgłaszać niezwłocznie, nie dłużej jednak niż 3 dni licząc od dnia wystąpienia nieprawidłowości pisemnie, telefonicznie, lub drogą elektroniczną na adres . Zgłoszenie, które następuje po długim okresie czasu od zaistnienia danego zdarzenia, może być później trudne do zweryfikowania i naprawienia (np. brak odbioru odpadów zgłaszamy w tym samym cyklu odbioru odpadów zgodnie z harmonogramem, w którym wystawiony kubeł lub worki z posegregowanymi odpadami nie zostały odebrane).