Pomoc Ukrainie / ДОПОМОГдопомога УКРАЇНукраїні

 1. Legalizacja pobytu / Легалізація перебування
 2. Praca / працювати
 3. Pomoc medyczna, psychologiczna, społeczna, rzeczowa i materialna / Медична, психологічна, соціальна, матеріальна та матеріальна допомога
  • Świadczenie 500+ / 500+ переваг: Link
  • Wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego / Виплата одноразової грошової допомоги: Link
  • Świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy: Link
  • Zmienione zasady rekompensaty pieniężnej dla osób, które udzielają schronienia uchodźcom z Ukrainy: Link
  • Pomoc dla ukraińskich uczniów (6-15 lat) w ramach Centrum Usług Społecznych: Link
  • Aktualna lista potrzebnych rzeczy dla rodzin z Ukrainy: Link
  • Wzory wniosków o świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy: Link

   UWAGA! Wnioski o świadczenia rodzinne można składać w siedzibie Centrum Usług Społecznych w Łaziskach Górnych, ul. Energetyków 4, pokój nr 2.
 4. Ważne numery telefonu
 5. Transport publiczny / громадський транспорт