Transport w mieście

Darmowa komunikacja obejmuje 4 linie:

Ł ŁAZISKA – Łaziska Średnie Plac Autobusowy – Orzesze Kościół
Ł ŁAZISKA – Orzesze Kościół – Łaziska Średnie Plac Autobusowy

M ŁAZISKA – Łaziska Górne Ratusz – Łaziska Dolne – Łaziska Średnie Dworzec
M ŁAZISKA – Łaziska Średnie Dworzec – Łaziska Dolne – Łaziska Górne Ratusz

N ŁAZISKA – Łaziska Górne Kopanina – Mikołów Kolonia Huta
N ŁAZISKA – Mikołów Kolonia Huta – Łaziska Górne Kopanina

Z ORZESZE – Orzesze – Zgoń Pętla
Z ORZESZE – Zgoń Pętla – Orzesze

Również na stronie internetowej: http://brozek.kiedyprzyjedzie.pl/

Istniejący system obsługi komunikacyjnej obejmuje Państwową Komunikację Samochodową, łączącą (poprzez miasto Łaziska Górne) Katowice z miastami przylegającymi do południowej granicy państwa: Cieszynem, Wisłą, Raciborzem, a także Wodzisławiem, Jastrzębiem oraz Rybnikiem. Autobusowa komunikacja miejska łączy Łaziska z miastami ościennymi. Pociągi PKP kursują wzdłuż linii relacji Katowice – Rybnik, Racibórz, Wodzisław, Chałupki, Kraków Gł., Bohumin.

Na terenie miasta istnieje komunikacja miejska obsługiwana na liniach:

  • linia 29 – Łaziska Górne, Mikołów, Katowice - Brynów Centrum Przesiadkowe;
  • linia 45 – Łaziska Średnie, Mikołów, Katowice;
  • linia 69 –  Mikołów, Wyry, Łaziska Górne, Orzesze, Żory;
  • linia 594 –  Mikołów, Łaziska Dolne, Łaziska Średnie, Łaziska Górne:
  • linia 294 –  Łaziska Górne, Mikołów;
  • linia 655 – Orzesze, Łaziska Górne, Mikołów.

Szczegółowy rozkład jazdy autobusów można znaleźć na stronie: www.rj.metropoliaztm.pl