Wypłata świadczenia pieniężnego

Obywatele Ukrainy, którzy przekroczyli granicę polsko-ukraińską od dnia 24.02.2022 r. i posiadający numer PESEL mogą składać wnioski o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w siedzibie Centrum Usług Społecznych w Łaziskach Górnych przy ulicy Energetyków 5, pokój numer 4 (na parterze). Wzór wniosku w załączeniu.

Dane niezbędne do złożenia wniosku:

 1. imię (imiona) i nazwisko;
 2. data urodzenia;
 3. obywatelstwo;
 4. płeć;
 5. rodzaj, seria i numer dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy;
 6. informację o dacie wjazdu na terytorium RP;
 7. adres pobytu;
 8. dane kontaktowe, w tym numer telefonu lub adres poczty elektronicznej – o ile je posiada;
 9. numer PESEL.

ГРОШОВА ВИПЛАТА

Громадяни України, які з 24 лютого 2022 року перетнули польсько-український кордон і мають номер PESEL, можуть подавати заяву на отримання одноразової грошової допомоги за адресою Центру соціальних служб у Łaziska Górne за адресою: вул. Energetyków, 5, кімната 4 ( на першому поверсі). Шаблон заявки додається.

Дані, необхідні для подання заявки:

 1. ім’я (імена) та прізвище;
 2. дата народження;
 3. громадянство;
 4. стать;
 5. вид, серія та номер документа, що є підставою для перетину кордону;
 6. відомості про дату в’їзду на територію Республіки Польща;
 7. адреса проживання; ( на тереторії Польщі)
 8. контактні дані, включаючи номер телефону або адресу електронної пошти – за наявності;
 9. номер соціального страхування ( PESEL виданий в Польщі)

Додаток для завантаження