Przeciwdziałanie problemom alkoholowym, narkomanii

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łaziskach Górnych

Urząd Miejski w Łaziskach Górnych

Plac Ratuszowy 1a (pokój nr 104)

43-170 Łaziska Górne

tel. 32 324 80 49

kontakt telefoniczny lub osobisty w godzinach pracy urzędu

Punkt Konsultacyjny Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii

ul. Energetyków 5 (pokój nr 4)

43-170 Łaziska Górne

tel. 32 324 86 60

telefon czynny w godzinach pracy specjalistów

 Poniedziałek (1530-1730)

  • poradnictwo specjalistyczne w zakresie uzależnienia od alkoholu oraz współuzależnienia

Środa  (1530 –  1930)        

  • poradnictwo specjalistyczne w zakresie uzależnienia od alkoholu i narkotyków oraz współuzależnienia
  • pomoc psychoterapeuteczna dla osób z problemem alkoholowym i narkomanią: uzależnienia rodziny, dzieci

 Czwartek (1530 – 1730)

– poradnictwo prawne dla osób uzależnionych i współuzależnionych