Zasady poprawnego segregowania śmieci

MATERIAŁY PAPIEROWE


NALEŻY WRZUCAĆ:

 • gazety, książki, katalogi, zeszyty,
 • papierowe torby i worki,
 • papier szkolny, biurowy,
 • kartony i tekturę oraz zrobione z nich opakowania.

NIE NALEŻY WRZUCAĆ:

 • kartonów i tektury pokrytej folią aluminiową (np. opakowania typu tetra pak po mleku, napojach),
 • tłustego i zabrudzonego papieru (np. papierowych opakowań po maśle,
 • margarynie, twarogu, kartonów po mleku czy napojach),
 • kalki; papieru termicznego i faksowego, tapet,
 • odpadów higienicznych (np. wacików, podpasek, pieluch).

TWORZYWA SZTUCZNE


NALEŻY WRZUCAĆ:

 • puste i zgniecione butelki plastikowe po napojach (np. typu PET),
 • puste butelki plastikowe po kosmetykach i środkach czystości,
 • plastikowe opakowania po żywności (np. po jogurtach, serkach, kefirach, margarynach),
 • plastikowe zakrętki,
 • folia i torebki z tworzyw sztucznych,
 • puszki po napojach, konserwach,
 • kartony po mleku i sokach,
 • drobny złom żelazny oraz drobny złom metali kolorowych (np. zabawki, narzędzia).

NIE NALEŻY WRZUCAĆ:

 • styropianu,
 • gumy,
 • butelek z jakąkolwiek zawartością,
 • puszek po farbach lub baterii,
 • opakowań po aerozolach, lekach,
 • opakowań po środkach chwasto lub owadobójczych,
 • sprzętu AGD.

SZKŁO


NALEŻY WRZUCAĆ:

 • butelki i słoiki szklane po napojach i żywności,
 • butelki po napojach alkoholowych,
 • szklane opakowania po kosmetykach.

NIE NALEŻY WRZUCAĆ:

 • porcelany i ceramiki, doniczek,
 • żarówek, lamp neonowych, fluorescencyjnych i rtęciowych, reflektorów,izolatorów,
 • szkła stołowego, szkła okularowego, szkła żaroodpornego,
 • fajansu, ekranów i lamp telewizyjnych,
 • luster, szyb samochodowych.

ODPADY BIODEGRADOWALNE


NALEŻY WRZUCAĆ:

 • resztki jedzenia
 • obierki
 • fusy po kawie, herbacie razem z filtrem papierowym

NIE NALEŻY WRZUCAĆ:

 • trawy, gałęzi, liści
 • płynów
 • odchodów zwierzęcych
 • roślin i owoców zaatakowanych różnymi chorobami
 • materiałów sprzężonych (pieluch jednorazowych, kartony po mleku).UWAGA!

Selektywna zbiórka odpadów to nie tylko kolorowe pojemniki, o których mowa powyżej, ale szereg innych rodzajów odpadów, które nie powinny trafiać do zwykłych koszy na śmieci tj. trawa, przeterminowane leki, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, a także zużyte baterie i akumulatory.

Trawę można dostarczyć we własnym zakresie do punktu przy ul. Łazy lub kompostować w przydomowym kompostowniku.

Przeterminowane leki należy przekazywać do punktów zbiórki zlokalizowanych na terenie łaziskich aptek.

Zużyte baterie i małogabarytowe akumulatory należy przekazywać do punktów zbiórki zlokalizowanych na terenach szkół, obiektów użyteczności publicznej i centrów handlowych.

Utworzony został Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Łazy. Każdy mieszkaniec może tam dostarczyć we własnym zakresie: papier i tekturę, tworzywa sztuczne, metal, odpady wielomateriałowe, szkło, odpady ulegające biodegradacji, w tym opakowania ulegające biodegradacji, odpady zielone, odpady wielkogabarytowe, odpady remontowo-budowlane ze strumienia odpadów komunalnych, zużyte opony, urządzenia elektryczne i elektroniczne, baterie i akumulatory, przeterminowane leki, chemikalia i inne odpady niebezpieczne ze strumienia odpadów komunalnych.

Niezależnie od funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w ramach akcji „wystawka” co najmniej 2 razy w roku dla zabudowy jednorodzinnej są organizowane akcje zbiórki odpadów wielkogabarytowych. W przypadku zabudowy wielorodzinnej odpady wielkogabarytowe są odbierane z punktów gromadzenia odpadów (śmietników) na bieżąco.