Informacja dla seniorów oraz osób z niepełnosprawnościami

Informujemy, że od 25 marca 2019 roku w Starostwie Powiatowym w Mikołowie dyżury prowadzi:

  • Specjalista ds. Polityki Senioralnej: Sabina Grzywok,w środę od 11:00 do 13:00 i w piątki od 9:00 do 11:00
  • Specjalista ds. Osób z Niepełnosprawnościami: Rafał Kwapuliński, który jest do dyspozycji mieszkańcóww poniedziałki od 14:00 do 16:00 i piątek od 10:00 do 12:00.

Przyjęcia stron odbywają się w sali obsługi interesantów Starostwa Powiatowego w Mikołowie, tel. 32 3248148, lub 32 3248100 wew. 232.