eUrząd

Zachęcamy do korzystania z modułu e-Urząd, dostępnego pod adresem: eurzad.laziska.pl     

Co umożliwia portal?
- dostęp do informacji o zobowiązaniach podatkowych i opłatach - dostęp ten wymaga rejestracji i uwierzytelnienia.
- możliwość elektronicznej realizacji płatności zobowiązań wobec Urzędu.
- dostęp do formularzy elektronicznych usług udostępnianych przez Urząd.

Jak założyć konto?
Dostęp do danych o zobowiązaniach podatkowych i opłatach jest możliwy po dokonaniu rejestracji.
Rejestracja wymaga posiadania konta na ogólnopolskiej elektronicznej platformie usług administracji publicznej ePUAP.
W przypadku posiadania konta na platformie ePUAP, należy wypełnić i złożyć wniosek o założenie konta w systemie eUrząd (przycisk "Zakładanie konta" w sekcji Twoje dane).