Informacja o zakresie działalności Urzędu – tekst łatwy do czytania i zrozumienia (ETR)

Urząd Miejski w Łaziskach Górnych

Urząd Miejski w Łaziskach Górnych, czyli w skrócie Urząd,
znajduje się przy Placu Ratuszowym 1 w Łaziskach Górnych.
 

To jest główny budynek Urzędu.
W tym budynku pracują burmistrz i urzędnicy.

Burmistrz jest szefem Urzędu.
Burmistrzem Łazisk Górnych jest Aleksander Wyra.
 

Burmistrzowi w pracy pomagają Zastępca Burmistrza, Sekretarz Miasta, Skarbnik Miasta i inni pracownicy urzędu.

Czym zajmuje się Urząd?

W Urzędzie możesz:

 • zameldować się, czyli zgłosić to, gdzie mieszkasz,
 • wyrobić dowód osobisty,
 • zgłosić, gdy urodzi się dziecko,
 • otrzymać akt zgonu i akt urodzenia,
 • wziąć ślub cywilny,
 • zapłacić lokalne podatki, w tym podatek od nieruchomości czyli gruntów, budynków, budowli, ich części na przykład mieszkań,
 • zapłacić lokalne opłaty, na przykład opłatę za wywóz śmieci,
 • zgłosić prowadzenie własnej firmy.

Urząd ma też inne zadania:

 • obsługuje różne wybory, na przykład na Prezydenta Polski, wybory do Sejmu i Senatu, do Parlamentu Europejskiego,
 • prowadzi spis ludności w mieście,
 • prowadzi spis firm, które są w mieście,
 • zarządza miastem w trudnych sytuacjach, na przykład w czasie powodzi lub suszy,
 • zajmuje się budżetem,
 • ustala jakie będą lokalne podatki,
 • ustala jakie będą lokalne opłaty,
 • planuje przestrzeń w mieście,
 • robi remonty i buduje nowe potrzebne miastu budynki,
 • buduje i naprawia drogi gminne, chodniki,
 • dba o przyrodę i zieleń w mieście,
 • zajmuje się wywożeniem śmieci z miasta,
 • pilnuje i dba o czystość i porządek,
 • dba o zabytki,
 • współpracuje z organizacjami pozarządowymi.

Kontakt z pracownikami Urzędu:

Urząd jest otwarty od poniedziałku do piątku w godzinach:

 • w poniedziałek od 7.30 do 17.00,
 • we wtorek, środę i czwartek od 7.30 do 15.30,
 • w piątek od 7.30 do 14.00.

W sobotę i niedzielę Urząd jest zamknięty.
To są godziny pracy Urzędu.
Wtedy możesz przyjść lub zadzwonić do Urzędu.


Jak możesz załatwić sprawy w Urzędzie?

Możesz napisać pismo i wysłać na adres:

Urząd Miejski w Łaziskach Górnych
Plac Ratuszowy 1
43-170 Łaziska Górne
 

Możesz napisać pismo i przynieść do Kancelarii.

Kancelaria to miejsce, w którym zostawisz pisma i dokumenty.
W Kancelarii możesz zapytać, gdzie załatwisz Twoją sprawę.
Kancelaria jest na parterze przy wejściu głównym.
Kancelaria jest otwarta w godzinach pracy Urzędu.
 

Możesz napisać wiadomość i wysłać na adres e-mail:


Musisz mieć Internet i konto poczty elektronicznej.
Poczta elektroniczna to poczta, z której możesz korzystać w komputerze, tablecie lub w telefonie komórkowym.
 

Możesz napisać pismo i wysłać za pomocą platformy ePUAP.

ePUAP to skrót nazwy:
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej.
Platforma ePUAP to taki specjalny rodzaj poczty elektronicznej.

Musisz mieć Internet i konto na platformie ePUAP.

Aby wysłać pismo musisz wejść na stronę internetową platformy ePUAP: www.epuap.gov.pl.
Adres skrzynki Urzędu na platformie ePUAP to: /s0ylj5y53x/skrytka
 

Możesz wysłać faks pod numer 32 324 80 06

Możesz zadzwonić na numer 32 324 80 00

Możesz przyjść do Urzędu w godzinach pracy Urzędu i spotkać się z pracownikiem.
 

Jak trafisz do Urzędu?

Możesz przyjechać do nas autobusem:

Obok Urzędu znajdują się 3 przystanki autobusowe.
Nazwa stacji to Łaziska Górne Ratusz.
Na przystankach stają autobusy o numerach 29, 69, 294, 525, 655
Na przystankach stają też autobusy o literach M, Ł, N.
 

Możesz przyjechać do nas samochodem:

Przy Urzędzie jest bezpłatny parking dla wszystkich.
Możesz zaparkować na miejscu dla osoby z niepełnosprawnością.
Takie miejsce parkingowe ma specjalny znak.
Na znaku są litera P, koperta i symbol osoby z niepełnosprawnością.
Miejsce parkingowe jest pomalowane na kolor niebieski.
 

Czy Urząd jest dostosowany dla osób z niepełnosprawnością?

Budynek Urzędu jest częściowo dostępny.
Opis budynku znajdziesz w deklaracji dostępności.