Centralny Port Komunikacyjny – CPK

Konsultacje społeczne (informacje o spotkaniach, ankiety)

Działania Miasta Łaziska Górne

Interaktywna mapa przebiegu

Największe zagrożenia związane z przebiegiem tras kolei dużych prędkości przez Miasto Łaziska Górne:

Trasa niebieska

 • Likwidacja terenów zielonych za basenem „Żabka”.
 • Zniszczenie wypoczynkowego charakteru kąpieliska i infrastruktury towarzyszącej ze względu na przebieg linii kolejowej.
 • Wyburzenie domów przy ul. św. Jana Pawła II w sąsiedztwie pomnika.
 • Wyburzenie domów przy ul. Bukowej, siedziby spółek Miko-Tech i Sakem.
 • Wycinka i likwidacja części Lasu na Kamienicy oraz przejęcie na rzecz inwestycji terenów przy hałdzie Skalny.
 • Przejęcie na rzecz inwestycji rejonów siedziby RPWiK, MGC Centrum Samochodowe, Drewlux.
 • Wyburzenie domów przy części ul. Cieszyńskiej, Zakątek oraz Hutniczej.

Zobacz szczegółowe mapy przebiegu planowej linii niebieskiej

Trasa żółta (pomarańczowa)

 • Likwidacja ogródków działkowych przy ul. Morcinka.
 • Wyburzenie domów przy części ul. Słowackiego, Górnośląskiej, Sikorskiego, Lasoki, Gajowej, Wyzwolenia i przeznaczenie terenów na inwestycję.
 • Likwidacja gospodarstw rolnych przy ul. Gostyńskiej.
 • Likwidacja terenów inwestycyjnych Tauron Wytwarzanie SA Oddział Elektrownia Łaziska.

Zobacz szczegółowe mapy przebiegu planowej linii żółtej (pomarańczowej)

Senacki Zespół ds. Rozwoju Województwa Śląskiego 10.03.2022

Co może zniknąć z mapy Łazisk Górnych ? Przedstawiamy zarys proponowanych tras przebiegających przez nasze miasto