Harmonogramy

Rok 2022 jest pierwszym rokiem, w którym w Łaziskach Górnych została wprowadzona segregacja popiołu, dlatego prowadzona jest obserwacja funkcjonowania odbioru tej frakcji i dostosowania harmonogramu odbioru do potrzeb mieszkańców.

W przypadku, kiedy pojemność dostarczonego pojemnika jest niewystarczająca, mieszkaniec może dostawić własny pojemnik. Dodatkowy pojemnik powinien posiadać napis „POPIÓŁ”. Naklejki z tym napisem są do odbioru w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Łaziskach Górnych w godzinach pracy.


Popiół wytworzony w kwietniu 2022r. zostanie odebrany w maju zgodnie z harmonogramem.


W przypadku wystąpienia problemów mieszkańcy mogą zgłaszać uwagi telefonicznie do Referatu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu Miejskiego tel. (32) 324 80 07 w celu indywidualnego rozwiązania danego problemu.

Poniżej znajdą Państwo  harmonogram odbioru odpadów komunalnych.

Aby usprawnić wyszukiwanie należy użyć kombinacji klawiszy Ctr+F. W oknie przeglądarki pojawi się okienko, w które należy wpisać nazwę ulicy i nacisnąć Enter.

Załączniki