Strategia Rozwoju Miasta

Podczas sesji 19 stycznia 2016 roku Rada Miejska w Łaziskach Górnych Uchwałą nr XIII/114/16 jednogłośnie przyjęła Strategię Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łaziska Górne na lata 2016-2023. Od tego momentu strategia stała się podstawowym planem wyznaczającym najważniejsze cele i główne kierunki rozwoju miasta w perspektywie do 2023r.

Strategia Rozwoju Miasta oraz Diagnoza