Strategia Rozwoju Miasta

Podczas sesji 26 marca 2024 r. Rada Miejska w Łaziskach Górnych Uchwałą nr LXVIII/656/24 jednogłośnie przyjęła Strategię Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łaziska Górne na lata 2024-2030.

Od tego momentu strategia stała się podstawowym planem wyznaczającym najważniejsze cele i główne kierunki rozwoju miasta w perspektywie do 2030 r.

Strategia Rozwoju Miasta oraz Diagnoza