Informacja o zakresie działalności Urząd Miejski PJM

Informacja o zakresie działalności Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych PJM


W chwili otwarcia wideo, YouTube wyśle pliki cookie.

Informacja o zakresie działalności Urzędu

Główna siedziba Urzędu Miejskiego znajduje się przy Placu Ratuszowym 1 w Łaziskach Górnych. W tym budynku urzęduje Burmistrz, tu znajdują się między innymi Kancelaria Ogólna, Kasa, Urząd Stanu Cywilnego, Wydział Spraw Obywatelskich, Wydział Podatków i Opłat Lokalnych.

Pozostałe budynki zajmowane przez Urząd znajdują się na terenie centrum miasta. Szczegółowe informacje, gdzie mieszczą się poszczególne wydziały znajdziesz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych pod adresem https://bip.laziska.pl

Przy pomocy Urzędu Burmistrz Miasta Łaziska Górne realizuje zadania własne miasta określone ustawami, statutem miasta, uchwałami Rady Miejskiej oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przekazane z mocy ustaw.

W Urzędzie możesz:

 • zameldować się,
 • wyrobić dowód osobisty,
 • zgłosić, gdy urodzi się dziecko,
 • otrzymać akt zgonu i akt urodzenia,
 • wziąć ślub cywilny,
 • zapłacić lokalne podatki, na przykład podatek od nieruchomości,
 • zapłacić lokalne opłaty, na przykład opłatę za wywóz śmieci,
 • zgłosić prowadzenie własnej firmy.

Urząd ma też inne zadania:

 • obsługuje różne wybory, na przykład na Prezydenta Polski, wybory do Sejmu i Senatu, do Parlamentu Europejskiego,
 • prowadzi spis ludności w mieście,
 • prowadzi spis firm, które są w mieście,
 • zarządza miastem w sytuacjach kryzysowych, na przykład w czasie powodzi lub suszy,
 • sporządza budżet Miasta,
 • ustala, jakie będą lokalne opłaty i podatki,
 • planuje przestrzeń w mieście,
 • robi remonty i buduje nowe potrzebne miastu budynki,
 • buduje i naprawia drogi gminne, chodniki,
 • dba o przyrodę i zieleń w mieście,
 • zajmuje się wywożeniem śmieci z miasta,
 • pilnuje i dba o czystość i porządek,
 • dba o zabytki,
 • współpracuje z organizacjami pozarządowymi.

Urząd jest otwarty od poniedziałku do piątku w godzinach:

 • w poniedziałek od 7.30 do 17.00,
 • we wtorek, środę i czwartek od 7.30 do 15.30,
 • w piątek od 7.30 do 14.00.

Aby załatwić sprawę w Urzędzie można:

 • przyjść do Urzędu i spotkać się z pracownikiem w godzinach pracy Urzędu lub napisać pismo i przynieść do Kancelarii Ogólnej.
 • napisać pismo i wysłać je: 
  • na adres: Urząd Miejski w Łaziskach Górnych
   Plac Ratuszowy 1, 43-170 Łaziska Górne
  • na adres e-mail:
  • za pomocą platformy ePUAP na adres skrzynki /s0ylj5y53x/skrytka
  • faksem pod numer 32 324 80 06

Aby skontaktować się telefonicznie z pracownikami Urzędu można zadzwonić pod numer telefonu 32 324 80 00.