Czyste Powietrze

Program Czyste Powietrze

Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu Czyste Powietrze, Łaziska Górne, ul. Energetyków 5, Wydział Ochrony Środowiska, tel. 32 324 80 45 czynny w godzinach pracy Urzędu:

poniedziałek: 7:30-17:00
wtorek-czwartek: 7:30-15:30
piątek: 7:30-14:00

W PUNKCIE KONSULTACYJNYM PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE:

  • Dowiesz się o Programie i zasadach składania Wniosku o dofinansowanie;
  • Znajdziesz materiały informacyjne o Programie Czyste Powietrze;
  • Sprawdzisz, czy się kwalifikujesz do udziału w Programie;
  • Uzyskasz pomoc w zakresie przygotowywania Wniosku o dofinansowanie;
  • Złożysz Wniosek o dofinansowanie w wersji papierowej;
  • Uzyskasz pomoc przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania, przy poprawnym wypełnianiu wniosku o płatność oraz kompletowaniu wymaganych załączników.

Informacje o Programie

Informacja o wdrażaniu Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” realizowanego w Mieście Łaziska Górne

Stan na 31.03.2024 r.

  • Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: 472
  • Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 325
  • Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji: 4 014 480,54 zł