Pomoc Ukrainie / Допомога Україні

 

1.Legalizacja pobytu / Легалізація перебування

➡️Numer PESEL dla obywateli Ukrainy/ ІНФОРМАЦІЯ PESEL: ww.bip.laziska.pl/numer-pesel-dla-obywateli-ukrainy

2. Praca / працювати

3. Pomoc medyczna, psychologiczna, społeczna, rzeczowa i materialna / Медична, психологічна, соціальна, матеріальна та матеріальна допомога

➡️ Świadczenie 500+ / 500+ переваг:  www.laziska.pl/swiadczenie-500/

➡️ Wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego / Виплата одноразової грошової допомоги: www.laziska.pl/wyplata-swiadczenia-pienieznego/

➡️ Świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy: www.laziska.pl/swiadczenie-pieniezne/

Zmienione zasady rekompensaty pieniężnej dla osób, które udzielają schronienia uchodźcom z Ukrainy: www.laziska.pl/zmienione-zasady/

➡️ Pomoc dla ukraińskich uczniów (6-15 lat) w ramach Centrum Usług Społecznych: www.laziska.pl/pomoc-dla-ukrainskich-uczniow-6-15-lat-w-ramach-centrum-wsparcia-dziennego/

➡️ Aktualna lista potrzebnych rzeczy dla rodzin z Ukrainy : www.laziska.pl/lista-niezbednych-rzeczy

➡️ Wzory wniosków o świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy

UWAGA! Wnioski o świadczenia rodzinne można składać w siedzibie Centrum Usług Społecznych w Łaziskach Górnych, ul. Energetyków 4, pokój nr 2.

4. Ważne numery telefonu

5. Transport publiczny / громадський транспорт