Zawiadomienie o unieważnieniu publicznego przetargu ograniczonego ustnego na sprzedaż nieruchomości gruntowej przy ul. Mokierskiej

Zawiadomienie o unieważnieniu publicznego przetargu ograniczonego ustnego na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem 1587/20 położonej w Łaziskach Górnych przy ulicy Mokierskiej

Burmistrz Miasta Łaziska Górne, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 roku poz. 1899), unieważnia pierwszy publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż gminnej nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem 1587/20 położonej w Łaziskach Górnych przy ulicy Mokierskiej o powierzchni 0,0120 ha, księga wieczysta KA1M/00056859/7, który miał odbyć się w dniu 12 maja 2022 roku o godzinie 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych przy ulicy Energetyków 5.

Przyczyną odwołania przetargu jest konieczność ochrony interesów nabywcy z uwagi na brak zawiadomienia o planowanym postępowaniu przetargowym.

Czynności związane ze zbyciem nieruchomości zostaną powtórzone w terminie podanym do wiadomości w odrębnym ogłoszeniu.

Informacja o unieważnieniu przetargu została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych, na stronie Monitora Urzędowego monitorurzedowy.pl, na stronie internetowej Urzędu (laziska.pl) oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu przy ulicy Energetyków 5 oraz przy Placu Ratuszowym 1 w Łaziskach Górnych.

wielkość czcionki