Zachęcamy do udziału w konkursach organizowanych przez Towarzystwo Przyjaciół Łazisk – poetyckim oraz fotograficznym.

Termin składania prac konkursowych ustala się na dzień 25 października 2019 roku.

Prace konkursowe należy składać w zaklejonych kopertach na adres: Towarzystwo Przyjaciół Łazisk, ul. Św. Jana Pawła II 1, 43-170 Łaziska Górne.

Koperta winna być opatrzona wyłącznie znakiem / logo przyjętym przez uczestnika konkursu/ oraz informacją o kategorii wiekowej autora. Wewnątrz koperty zewnętrznej, oprócz prac konkursowych opatrzonych logo, należy umieścić małą zamkniętą kopertę zawierającą dane osobowe autora prac tj. imię i nazwisko, rok urodzenia, adres zamieszkania oraz numer telefonu kontaktowego. Poniżej regulaminy konkursów:

Regulamin Kon. Poetycki 2019r

Regulamin Konkursu Fotograficznego 2019

wielkość czcionki