Wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego / Виплата одноразової грошової допомоги

WYPŁATA ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO

Obywatele Ukrainy, którzy przekroczyli granicę polsko-ukraińską od dnia 24.02.2022 r. i posiadający numer PESEL mogą składać wnioski o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w siedzibie Centrum Usług Społecznych w Łaziskach Górnych przy ulicy Energetyków 5, pokój numer 4 (na parterze). Wzór wniosku w załączeniu.

Dane niezbędne do złożenia wniosku:

1) imię (imiona) i nazwisko;
2) data urodzenia;
3) obywatelstwo;
4) płeć;
5) rodzaj, seria i numer dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy;
6) informację o dacie wjazdu na terytorium RP;
7) adres pobytu;
8) dane kontaktowe, w tym numer telefonu lub adres poczty elektronicznej – o ile je posiada;
9) numer PESEL.

Wniosek do pobrania 

ГРОШОВА ВИПЛАТА

Громадяни України, які з 24 лютого 2022 року перетнули польсько-український кордон і мають номер PESEL, можуть подавати заяву на отримання одноразової грошової допомоги за адресою Центру соціальних служб у Łaziska Górne за адресою: вул. Energetyków, 5, кімната 4 ( на першому поверсі). Шаблон заявки додається.

Дані, необхідні для подання заявки:

1) ім’я (імена) та прізвище;
2) дата народження;
3) громадянство;
4) стать;
5) вид, серія та номер документа, що є підставою для перетину кордону;
6) відомості про дату в’їзду на територію Республіки Польща;
7) адреса проживання; ( на тереторії Польщі)
8) контактні дані, включаючи номер телефону або адресу електронної пошти – за наявності;
9) номер соціального страхування ( PESEL виданий в Польщі)

Додаток для завантаження