Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia MK.RPNW.12.2020

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia MK.RPNW.12.2020

Burmistrz Miasta Łaziska Górne

podaje do publicznej wiadomości, na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 65), że opisany poniżej grunt przeznaczony jest do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym, na rzecz dzierżawcy na podstawie uchwały nr XVI/156/19 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 26 listopada 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawierania umów dzierżawy lub najmu na cele garażowe.

Wnioski i zastrzeżenia dotyczące wydzierżawienia przedmiotowego gruntu można składać w terminie 21 dni od daty wywieszenia wykazu na tablicy ogłoszeń w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych, ul. Energetyków 5, 43-170 Łaziska Górne, tel. 32 324 80 39.

Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia obejmuje:

 • teren stanowiący działkę nr 4863/146, położony przy ul. Zwycięstwa, k.m. 1, obręb Łaziska Średnie, KW nr KA1M/00052651/1. Opis użytku: Bi – według ewidencji gruntów. Powierzchnia do wydzierżawienia wynosi 32 m². Na ww. nieruchomości znajduje się garaż murowany nr 11. Okres dzierżawy ww. nieruchomości od 01.01.2021r. do 31.12.2030r.
 • teren stanowiący część działki nr 3655/146, położony przy ul. Zwycięstwa, k.m. 1, obręb Łaziska Średnie, KW nr KA1M/00052653/5. Opis użytku: B, W – według ewidencji gruntów. Powierzchnia do wydzierżawienia wynosi 30 m². Na ww. nieruchomości znajduje się garaż blaszany nr 24B. Okres dzierżawy ww. nieruchomości od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.
 • teren stanowiący działkę nr 4900/146, położony przy ul. Zwycięstwa, k.m. 1, obręb Łaziska Średnie, KW nr KA1M/00052637/7. Opis użytku: Bi – według ewidencji gruntów. Powierzchnia do wydzierżawienia wynosi 30 m². Na ww. nieruchomości znajduje się garaż murowany nr 42. Okres dzierżawy ww. nieruchomości od 01.01.2021r. do 31.12.2030r.
 • teren stanowiący działkę nr 4915/146, położony przy ul. Zwycięstwa, k.m. 1, obręb Łaziska Średnie, KW nr KA1M/00052638/4. Opis użytku: Bi – według ewidencji gruntów. Powierzchnia do wydzierżawienia wynosi 27 m². Na ww. nieruchomości znajduje się garaż murowany nr 61. Okres dzierżawy ww. nieruchomości od 01.01.2021r. do 31.12.2030r.
 • teren stanowiący części działek o nr: 4988/146 i 3651/146, położony przy ul. Zwycięstwa, k.m. 1, obręb Łaziska Średnie, KW nr: KA1M/00052649/4 i KA1M/00079084/0. Opis użytku: Bi, B – według ewidencji gruntów. Powierzchnia do wydzierżawienia wynosi 30 m². Na ww. nieruchomości znajduje się garaż blaszany nr 109B. Okres dzierżawy ww. nieruchomości od 01.01.2021r. do 31.12.2030r.
 • teren stanowiący działkę nr 5006/146, położony przy ul. Zwycięstwa, k.m. 1, obręb Łaziska Średnie, KW nr KA1M/00052643/2. Opis użytku: Bi – według ewidencji gruntów. Powierzchnia do wydzierżawienia wynosi 27 m². Na ww. nieruchomości znajduje się garaż murowany nr 137. Okres dzierżawy ww. nieruchomości od 01.01.2021r. do 31.12.2030r.
 • teren stanowiący część działki nr 3655/146, położony przy ul. Zwycięstwa, k.m. 1, obręb Łaziska Średnie, KW nr KA1M/00052653/5. Opis użytku: B,W – według ewidencji gruntów. Powierzchnia do wydzierżawienia wynosi 30 m². Na ww. nieruchomości znajduje się garaż blaszany nr 138A. Okres dzierżawy ww. nieruchomości od 18.11.2020r. do 17.11.2021r.
 • teren stanowiący część działki nr 3671/143, położony przy ul. Zwycięstwa, k.m. 1, obręb Łaziska Średnie, KW nr KA1M/00053734/4. Opis użytku: Ł – według ewidencji gruntów. Powierzchnia do wydzierżawienia wynosi 30 m². Na ww. nieruchomości znajduje się garaż blaszany nr 154. Okres dzierżawy ww. nieruchomości od 01.01.2021r. do 31.12.2030r.
 • teren stanowiący część działki nr 3671/143, położony przy ul. Zwycięstwa, k.m. 1, obręb Łaziska Średnie, KW nr KA1M/00053734/4. Opis użytku: Ł – według ewidencji gruntów. Powierzchnia do wydzierżawienia wynosi 30 m². Na ww. nieruchomości znajduje się garaż blaszany nr 162. Okres dzierżawy ww. nieruchomości od 01.01.2021r. do 31.12.2030r.
 • teren stanowiący części działek o nr: 3654/146, 3670/143 położony przy ul. Zwycięstwa, k.m. 1, obręb Łaziska Średnie, KW nr: KA1M/00052652/8, KA1M/00053734/4. Opis użytku: Ł – według ewidencji gruntów. Powierzchnia do wydzierżawienia wynosi 30 m². Na ww. nieruchomości znajduje się garaż blaszany nr 182. Okres dzierżawy ww. nieruchomości od 01.01.2021r. do 31.12.2030r.
 • teren stanowiący części działek o nr: 3654/146, 3670/143 położony przy ul. Zwycięstwa, k.m. 1, obręb Łaziska Średnie, KW nr: KA1M/00052652/8, KA1M/00053734/4. Opis użytku: Ł – według ewidencji gruntów. Powierzchnia do wydzierżawienia wynosi 30 m². Na ww. nieruchomości znajduje się garaż blaszany nr 184. Okres dzierżawy ww. nieruchomości od 01.01.2021r. do 31.12.2030r.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych Miasta Łaziska Górne nr VI/63/19 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 26 marca 2019r. (Dz.U.2019.2481), przedmiotowy grunt położony jest na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem D2KS, co oznacza tereny obsługi komunikacji samochodowej.

 • teren stanowiący działkę nr 4753/90, położony przy ul. Staszica, k.m. 1, obręb Łaziska Średnie, KW nr KA1M/00065595/4. Opis użytku: Bi – według ewidencji gruntów. Powierzchnia do wydzierżawienia wynosi 40 m². Na ww. nieruchomości znajduje się garaż murowany nr 9. Okres dzierżawy ww. nieruchomości od 01.01.2021r. do 31.12.2030r.
 • teren stanowiący działkę nr 4764/90, położony przy ul. Staszica, k.m. 1, obręb Łaziska Średnie, KW nr KA1M/00065595/4. Opis użytku: Bi – według ewidencji gruntów. Powierzchnia do wydzierżawienia wynosi 41 m². Na ww. nieruchomości znajduje się garaż murowany nr 14. Okres dzierżawy ww. nieruchomości od 01.01.2021r. do 31.12.2030r.
 • teren stanowiący działkę nr 4756/90, położony przy ul. Staszica, k.m. 1, obręb Łaziska Średnie, KW nr KA1M/00065595/4. Opis użytku: Bi – według ewidencji gruntów. Powierzchnia do wydzierżawienia wynosi 40 m². Na ww. nieruchomości znajduje się garaż blaszany nr 21. Okres dzierżawy ww. nieruchomości od 01.01.2021r. do 31.12.2030r.
 • Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych Miasta Łaziska Górne nr VI/63/19 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 26 marca 2019r. (Dz.U.2019.2481), przedmiotowy grunt położony jest na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem D1KS, co oznacza tereny obsługi komunikacji samochodowej.
 • teren stanowiący działkę nr 4716/213, położony przy ul. Wyrskiej, k.m. 1, obręb Łaziska Średnie, KW nr KA1M/00052626/7. Opis użytku: Bi – według ewidencji gruntów. Powierzchnia do wydzierżawienia wynosi 48 m². Na ww. nieruchomości znajduje się garaż murowany nr 15. Okres dzierżawy ww. nieruchomości od 01.01.2021r. do 31.12.2030r.
 • teren stanowiący działkę nr 4707/213, położony przy ul. Wyrskiej, k.m. 1, obręb Łaziska Średnie, KW nr KA1M/00052626/7. Opis użytku: Bi – według ewidencji gruntów. Powierzchnia do wydzierżawienia wynosi 47 m². Na ww. nieruchomości znajduje się garaż murowany nr 24. Okres dzierżawy ww. nieruchomości od 01.01.2021r. do 31.12.2030r.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych Miasta Łaziska Górne nr VI/63/19 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 26 marca 2019r. (Dz.U.2019.2481), przedmiotowy grunt położony jest na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem D4KS, co oznacza tereny obsługi komunikacji samochodowej.

 • teren stanowiący część działki nr 3899/78, położony przy ul. Świętej Barbary, k.m. 1, obręb Łaziska Średnie, KW nr KA1M/00066851/4. Opis użytku: Ba – według ewidencji gruntów. Powierzchnia do wydzierżawienia wynosi 30 m². Na ww. nieruchomości znajduje się garaż murowany nr 2. Okres dzierżawy ww. nieruchomości od 01.01.2021r. do 31.12.2030r.
 • teren stanowiący część działki nr 3899/78, położony przy ul. Świętej Barbary, k.m. 1, obręb Łaziska Średnie, KW nr KA1M/00066851/4. Opis użytku: Ba – według ewidencji gruntów. Powierzchnia do wydzierżawienia wynosi 52 m². Na ww. nieruchomości znajdują się garaże murowane nr 7-9. Okres dzierżawy ww. nieruchomości od 01.01.2021r. do 31.12.2030r.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych Miasta Łaziska Górne nr VI/63/19 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 26 marca 2019r. (Dz.U.2019.2481), przedmiotowy grunt położony jest na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem D14MU, co oznacza tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej.

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy wynosi 1,20 zł netto miesięcznie za każdy rozpoczęty m² + należny podatek VAT, zgodnie z Zarządzeniem nr 128/405/19 Burmistrza Miasta Łaziska Górne z dnia 21.11.2019r.

Czynsz dzierżawny za pełny rok kalendarzowy jest płatny do dnia 31 marca danego roku na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wydzierżawiającego, w innym przypadku czynsz dzierżawny jest płatny w terminie do 14 dni od daty otrzymania faktury VAT wystawionej przez Wydzierżawiającego.

Aktualizacja stawki czynszu dzierżawnego może nastąpić na podstawie zarządzenia Burmistrza Miasta.

Termin wywieszenia wykazu: od 26.10.2020r. do 16.11.2020r.

wielkość czcionki