Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia MK.RPNW.11.2020

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia MK.RPNW.11.2020

Burmistrz Miasta Łaziska Górne

podaje do publicznej wiadomości, na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 65), że opisany poniżej grunt przeznaczony jest do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym, na rzecz dzierżawcy na podstawie uchwały nr XVI/156/19 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 26 listopada 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawierania umów dzierżawy lub najmu na cele garażowe.

Wnioski i zastrzeżenia dotyczące wydzierżawienia przedmiotowego gruntu można składać w terminie 21 dni od daty wywieszenia wykazu na tablicy ogłoszeń w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych, ul. Energetyków 5, 43-170 Łaziska Górne, tel. 32 324 80 39.

Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia obejmuje:

 • teren stanowiący działkę nr 1491/1, położony przy ul. Stokrotek, k.m. 6, obręb Łaziska Górne, KW nr KA1M/00052635/3. Opis użytku: Bi – według ewidencji gruntów. Powierzchnia do wydzierżawienia wynosi 24 m². Na ww. nieruchomości znajduje się garaż murowany nr 4. Okres dzierżawy ww. nieruchomości od 01.01.2021r. do 31.12.2030r.
 • teren stanowiący działkę nr 1490/1, położony przy ul. Stokrotek, k.m. 6, obręb Łaziska Górne, KW nr KA1M/00052635/3. Opis użytku: Bi – według ewidencji gruntów. Powierzchnia do wydzierżawienia wynosi 26 m². Na ww. nieruchomości znajduje się garaż murowany nr 5. Okres dzierżawy ww. nieruchomości od 01.01.2021r. do 31.12.2030r.
 • teren stanowiący działkę nr 1476/1, położony przy ul. Stokrotek, k.m. 6, obręb Łaziska Górne, KW nr KA1M/00052635/3. Opis użytku: Bi – według ewidencji gruntów. Powierzchnia do wydzierżawienia wynosi 24 m². Na ww. nieruchomości znajduje się garaż murowany nr 19. Okres dzierżawy ww. nieruchomości od 01.01.2021r. do 31.12.2030r.
 • teren stanowiący działkę nr 1463/1, położony przy ul. Stokrotek, k.m. 6, obręb Łaziska Górne, KW nr KA1M/00052635/3. Opis użytku: Bi – według ewidencji gruntów. Powierzchnia do wydzierżawienia wynosi 26 m². Na ww. nieruchomości znajduje się garaż murowany nr 31. Okres dzierżawy ww. nieruchomości od 01.01.2021r. do 31.12.2030r.
 • teren stanowiący działkę nr 1467/1, położony przy ul. Stokrotek, k.m. 6, obręb Łaziska Górne, KW nr KA1M/00052635/3. Opis użytku: Bi – według ewidencji gruntów. Powierzchnia do wydzierżawienia wynosi 24 m². Na ww. nieruchomości znajduje się garaż murowany nr 35. Okres dzierżawy ww. nieruchomości od 01.01.2021r. do 31.12.2030r.
 • teren stanowiący działkę nr 1434/1, położony przy ul. Stokrotek, k.m. 6, obręb Łaziska Górne, KW nr KA1M/00052635/3. Opis użytku: Bi – według ewidencji gruntów. Powierzchnia do wydzierżawienia wynosi 24 m². Na ww. nieruchomości znajduje się garaż murowany nr 43. Okres dzierżawy ww. nieruchomości od 01.01.2021r. do 31.12.2030r.
 • teren stanowiący działkę nr 1417/1, położony przy ul. Stokrotek, k.m. 6, obręb Łaziska Górne, KW nr KA1M/00052635/3. Opis użytku: Bi – według ewidencji gruntów. Powierzchnia do wydzierżawienia wynosi 26 m². Na ww. nieruchomości znajduje się garaż murowany nr 70. Okres dzierżawy ww. nieruchomości od 01.01.2021r. do 31.12.2030r.
 • teren stanowiący działkę nr 1442/1, położony przy ul. Stokrotek, k.m. 6, obręb Łaziska Górne, KW nr KA1M/00052635/3. Opis użytku: Bi – według ewidencji gruntów. Powierzchnia do wydzierżawienia wynosi 25 m². Na ww. nieruchomości znajduje się garaż murowany nr 99. Okres dzierżawy ww. nieruchomości od 01.01.2021r. do 31.12.2030r.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych Miasta Łaziska Górne, Uchwała nr VI/63/19 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 26 marca 2019r. (Dz.U.2019.2481), przedmiotowe grunty położone są na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem A6KS, co oznacza tereny obsługi komunikacji samochodowej.

 • teren stanowiący część działki nr 1012/1, położony przy ul. Energetyków, k.m. 6, obręb Łaziska Górne, KW nr KA1M/00052630/8. Opis użytku: B – według ewidencji gruntów. Powierzchnia do wydzierżawienia wynosi 30 m². Na ww. nieruchomości znajduje się garaż murowany nr 3. Okres dzierżawy ww. nieruchomości od 01.01.2021r. do 31.12.2030r.
 • teren stanowiący część działki nr 1012/1, położony przy ul. Energetyków, k.m. 6, obręb Łaziska Górne, KW nr KA1M/00052630/8. Opis użytku: B – według ewidencji gruntów. Powierzchnia do wydzierżawienia wynosi 30 m². Na ww. nieruchomości znajduje się garaż murowany nr 17. Okres dzierżawy ww. nieruchomości od 01.01.2021r. do 31.12.2030r.
 • teren stanowiący część działki nr 1012/1, położony przy ul. Energetyków, k.m. 6, obręb Łaziska Górne, KW nr KA1M/00052630/8. Opis użytku: B – według ewidencji gruntów. Powierzchnia do wydzierżawienia wynosi 30 m². Na ww. nieruchomości znajduje się garaż murowany nr 18. Okres dzierżawy ww. nieruchomości od 01.01.2021r. do 31.12.2030r.
 • teren stanowiący część działki nr 1012/1, położony przy ul. Energetyków, k.m. 6, obręb Łaziska Górne, KW nr KA1M/00052630/8. Opis użytku: B – według ewidencji gruntów. Powierzchnia do wydzierżawienia wynosi 30 m². Na ww. nieruchomości znajduje się garaż murowany nr 19. Okres dzierżawy ww. nieruchomości od 01.01.2021r. do 31.12.2030r.
 • teren stanowiący część działki nr 1012/1, położony przy ul. Energetyków, k.m. 6, obręb Łaziska Górne, KW nr KA1M/00052630/8. Opis użytku: B – według ewidencji gruntów. Powierzchnia do wydzierżawienia wynosi 30 m². Na ww. nieruchomości znajduje się garaż murowany nr 21. Okres dzierżawy ww. nieruchomości od 01.01.2021r. do 31.12.2030r.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych Miasta Łaziska Górne, Uchwała nr VI/63/19 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 26 marca 2019r. (Dz.U.2019.2481), przedmiotowe grunty położone są na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem A7KS, co oznacza tereny obsługi komunikacji samochodowej oraz symbolem A10MW, co oznacza tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

 • teren stanowiący działkę nr 1442/50, położony przy ul. Poręba, k.m. 3, obręb Łaziska Górne, KW nr KA1M/00053137/9. Opis użytku: Bi – według ewidencji gruntów. Powierzchnia do wydzierżawienia wynosi 25 m². Na ww. nieruchomości znajduje się garaż murowany nr 6. Okres dzierżawy ww. nieruchomości od 01.01.2021r. do 31.12.2030r.
 • teren stanowiący działkę nr 1465/50, położony przy ul. Poręba, k.m. 3, obręb Łaziska Górne, KW nr KA1M/00053137/9. Opis użytku: Bi – według ewidencji gruntów. Powierzchnia do wydzierżawienia wynosi 30 m². Na ww. nieruchomości znajduje się garaż murowany nr 29. Okres dzierżawy ww. nieruchomości od 01.01.2021r. do 31.12.2030r.
 • teren stanowiący działkę nr 1497/50, położony przy ul. Poręba, k.m. 3, obręb Łaziska Górne, KW nr KA1M/00053137/9. Opis użytku: Bi – według ewidencji gruntów. Powierzchnia do wydzierżawienia wynosi 29 m². Na ww. nieruchomości znajduje się garaż murowany nr 61. Okres dzierżawy ww. nieruchomości od 01.01.2021r. do 31.12.2030r.
 • teren stanowiący działkę nr 1500/50, położony przy ul. Poręba, k.m. 3, obręb Łaziska Górne, KW nr KA1M/00053137/9. Opis użytku: Bi – według ewidencji gruntów. Powierzchnia do wydzierżawienia wynosi 29 m². Na ww. nieruchomości znajduje się garaż murowany nr 64. Okres dzierżawy ww. nieruchomości od 01.01.2021r. do 31.12.2030r.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych Miasta Łaziska Górne, Uchwała nr VI/63/19 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 26 marca 2019r. (Dz.U.2019.2481), przedmiotowe grunty położone są na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem A10KS, co oznacza tereny obsługi komunikacji samochodowej.

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy wynosi 1,20 zł netto miesięcznie za każdy rozpoczęty m² + należny podatek VAT, zgodnie z Zarządzeniem nr 128/405/19 Burmistrza Miasta Łaziska Górne z dnia 21.11.2019r.

Czynsz dzierżawny za pełny rok kalendarzowy jest płatny do dnia 31 marca danego roku na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wydzierżawiającego, w innym przypadku czynsz dzierżawny jest płatny w terminie do 14 dni od daty otrzymania faktury VAT wystawionej przez Wydzierżawiającego.

Aktualizacja stawki czynszu dzierżawnego może nastąpić na podstawie zarządzenia

Burmistrza Miasta.

Termin wywieszenia wykazu: od 19.10.2020r. do 09.11.2020r.

wielkość czcionki