Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia MK.RPNW.10.2020

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia MK.RPNW.10.2020

Burmistrz Miasta Łaziska Górne podaje do publicznej wiadomości, na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 65), że opisany poniżej grunt przeznaczony jest do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym, na rzecz dzierżawcy na podstawie uchwały nr XVI/156/19 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 26 listopada 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawierania umów dzierżawy lub najmu na cele garażowe.

Wnioski i zastrzeżenia dotyczące wydzierżawienia przedmiotowego gruntu można składać w terminie 21 dni od daty wywieszenia wykazu na tablicy ogłoszeń w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych, ul. Energetyków 5, 43-170 Łaziska Górne, tel. 32 324 80 39.

Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia obejmuje:

 • teren stanowiący działkę nr 4873/146, położony przy ul. Zwycięstwa, k.m. 1, obręb Łaziska Średnie, KW nr KA1M/00052644/9. Opis użytku: Bi – według ewidencji gruntów. Powierzchnia do wydzierżawienia wynosi 31 m². Na ww. nieruchomości znajduje się garaż murowany nr 19. Okres dzierżawy ww. nieruchomości od 01.01.2021r. do 31.12.2030r.
 • teren stanowiący działkę nr 4892/146, położony przy ul. Zwycięstwa, k.m. 1, obręb Łaziska Średnie, KW nr KA1M/00052645/6. Opis użytku: Bi – według ewidencji gruntów. Powierzchnia do wydzierżawienia wynosi 29 m². Na ww. nieruchomości znajduje się garaż murowany nr 29. Okres dzierżawy ww. nieruchomości od 01.01.2021r. do 31.12.2030r.
 • teren stanowiący działkę nr 4902/146, położony przy ul. Zwycięstwa, k.m. 1, obręb Łaziska Średnie, KW nr KA1M/00052646/3. Opis użytku: Bi – według ewidencji gruntów. Powierzchnia do wydzierżawienia wynosi 33 m². Na ww. nieruchomości znajduje się garaż murowany nr 43. Okres dzierżawy ww. nieruchomości od 01.01.2021r. do 31.12.2030r.
 • teren stanowiący działkę nr 4906/146, położony przy ul. Zwycięstwa, k.m. 1, obręb Łaziska Średnie, KW nr KA1M/00052646/3. Opis użytku: Bi – według ewidencji gruntów. Powierzchnia do wydzierżawienia wynosi 30 m². Na ww. nieruchomości znajduje się garaż murowany nr 47. Okres dzierżawy ww. nieruchomości od 01.01.2021r. do 31.12.2030r.
 • teren stanowiący część działki nr 3655/146, położony przy ul. Zwycięstwa, k.m. 1, obręb Łaziska Średnie, KW nr KA1M/00052653/5. Opis użytku: B, W – według ewidencji gruntów. Powierzchnia do wydzierżawienia wynosi 30 m². Na ww. nieruchomości znajduje się garaż blaszany nr 54B. Okres dzierżawy ww. nieruchomości od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.
 • teren stanowiący część działki nr 3655/146, położony przy ul. Zwycięstwa, k.m. 1, obręb Łaziska Średnie, KW nr KA1M/00052653/5. Opis użytku: B, W – według ewidencji gruntów. Powierzchnia do wydzierżawienia wynosi 30 m². Na ww. nieruchomości znajduje się garaż blaszany nr 54C. Okres dzierżawy ww. nieruchomości od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.
 • teren stanowiący działkę nr 4909/146, położony przy ul. Zwycięstwa, k.m. 1, obręb Łaziska Średnie, KW nr KA1M/00052638/4. Opis użytku: Bi – według ewidencji gruntów. Powierzchnia do wydzierżawienia wynosi 29 m². Na ww. nieruchomości znajduje się garaż murowany nr 55. Okres dzierżawy ww. nieruchomości od 01.01.2021r. do 31.12.2030r.
 • teren stanowiący działkę nr 4927/146, położony przy ul. Zwycięstwa, k.m. 1, obręb Łaziska Średnie, KW nr KA1M/00052639/1. Opis użytku: Bi – według ewidencji gruntów. Powierzchnia do wydzierżawienia wynosi 27 m². Na ww. nieruchomości znajduje się garaż murowany nr 65. Okres dzierżawy ww. nieruchomości od 01.01.2021r. do 31.12.2030r.
 • teren stanowiący część działki nr 3655/146, położony przy ul. Zwycięstwa, k.m. 1, obręb Łaziska Średnie, KW nr KA1M/00052653/5. Opis użytku: B, W – według ewidencji gruntów. Powierzchnia do wydzierżawienia wynosi 30 m². Na ww. nieruchomości znajduje się garaż blaszany nr 75A. Okres dzierżawy ww. nieruchomości od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.
 • teren stanowiący część działki nr 3655/146, położony przy ul. Zwycięstwa, k.m. 1, obręb Łaziska Średnie, KW nr KA1M/00052653/5. Opis użytku: B, W – według ewidencji gruntów. Powierzchnia do wydzierżawienia wynosi 30 m². Na ww. nieruchomości znajduje się garaż blaszany nr 75B. Okres dzierżawy ww. nieruchomości od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.
 • teren stanowiący część działki nr 3655/146, położony przy ul. Zwycięstwa, k.m. 1, obręb Łaziska Średnie, KW nr KA1M/00052653/5. Opis użytku: B, W – według ewidencji gruntów. Powierzchnia do wydzierżawienia wynosi 30 m². Na ww. nieruchomości znajduje się garaż blaszany nr 75C. Okres dzierżawy ww. nieruchomości od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.
 • teren stanowiący część działki nr 3655/146, położony przy ul. Zwycięstwa, k.m. 1, obręb Łaziska Średnie, KW nr KA1M/00052653/5. Opis użytku: B, W – według ewidencji gruntów. Powierzchnia do wydzierżawienia wynosi 30 m². Na ww. nieruchomości znajduje się garaż blaszany nr 83B. Okres dzierżawy ww. nieruchomości od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.
 • teren stanowiący działkę nr 4955/146, położony przy ul. Zwycięstwa, k.m. 1, obręb Łaziska Średnie, KW nr KA1M/00052640/1. Opis użytku: Bi – według ewidencji gruntów. Powierzchnia do wydzierżawienia wynosi 28 m². Na ww. nieruchomości znajduje się garaż murowany nr 90. Okres dzierżawy ww. nieruchomości od 01.01.2021r. do 31.12.2030r.
 • teren stanowiący działkę nr 4985/146, położony przy ul. Zwycięstwa, k.m. 1, obręb Łaziska Średnie, KW nr KA1M/00052649/4. Opis użytku: Bi – według ewidencji gruntów. Powierzchnia do wydzierżawienia wynosi 24 m². Na ww. nieruchomości znajduje się garaż murowany nr 106. Okres dzierżawy ww. nieruchomości od 01.01.2021r. do 31.12.2030r.
 • teren stanowiący działkę nr 4987/146, położony przy ul. Zwycięstwa, k.m. 1, obręb Łaziska Średnie, KW nr KA1M/00052649/4. Opis użytku: Bi – według ewidencji gruntów. Powierzchnia do wydzierżawienia wynosi 29 m². Na ww. nieruchomości znajduje się garaż murowany nr 108. Okres dzierżawy ww. nieruchomości od 01.01.2021r. do 31.12.2030r.
 • teren stanowiący część działki nr 3655/146, położony przy ul. Zwycięstwa, k.m. 1, obręb Łaziska Średnie, KW nr KA1M/00052653/5. Opis użytku: B, W – według ewidencji gruntów. Powierzchnia do wydzierżawienia wynosi 30 m². Na ww. nieruchomości znajduje się garaż blaszany nr 110A. Okres dzierżawy ww. nieruchomości od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.
 • teren stanowiący działkę nr 4971/146, położony przy ul. Zwycięstwa, k.m. 1, obręb Łaziska Średnie, KW nr KA1M/00052642/5. Opis użytku: Bi – według ewidencji gruntów. Powierzchnia do wydzierżawienia wynosi 26 m². Na ww. nieruchomości znajduje się garaż murowany nr 116. Okres dzierżawy ww. nieruchomości od 01.01.2021r. do 31.12.2030r.
 • teren stanowiący części działek o nr: 3655/146 i 4988/146, położony przy ul. Zwycięstwa, k.m. 1, obręb Łaziska Średnie, KW nr: KA1M/00052653/5 i KA1M/00052649/4. Opis użytku: B, W, Bi – według ewidencji gruntów. Powierzchnia do wydzierżawienia wynosi 30 m². Na ww. nieruchomości znajduje się garaż blaszany nr 125C. Okres dzierżawy ww. nieruchomości od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.
 • teren stanowiący działkę nr 5016/146, położony przy ul. Zwycięstwa, k.m. 1, obręb Łaziska Średnie, KW nr KA1M/00052643/2. Opis użytku: Bi – według ewidencji gruntów. Powierzchnia do wydzierżawienia wynosi 28 m². Na ww. nieruchomości znajduje się garaż murowany nr 147. Okres dzierżawy ww. nieruchomości od 01.01.2021r. do 31.12.2030r.
 • teren stanowiący część działki nr 3671/143, położony przy ul. Zwycięstwa, k.m. 1, obręb Łaziska Średnie, KW nr KA1M/00053734/4. Opis użytku: Ł – według ewidencji gruntów. Powierzchnia do wydzierżawienia wynosi 30 m². Na ww. nieruchomości znajduje się garaż blaszany nr 152. Okres dzierżawy ww. nieruchomości od 01.01.2021r. do 31.12.2030r.
 • teren stanowiący część działki nr 3671/143, położony przy ul. Zwycięstwa, k.m. 1, obręb Łaziska Średnie, KW nr KA1M/00053734/4. Opis użytku: Ł – według ewidencji gruntów. Powierzchnia do wydzierżawienia wynosi 30 m². Na ww. nieruchomości znajduje się garaż blaszany nr 153. Okres dzierżawy ww. nieruchomości od 01.01.2021r. do 31.12.2030r.
 • teren stanowiący część działki nr 3671/143, położony przy ul. Zwycięstwa, k.m. 1, obręb Łaziska Średnie, KW nr KA1M/00053734/4. Opis użytku: Ł – według ewidencji gruntów. Powierzchnia do wydzierżawienia wynosi 30 m². Na ww. nieruchomości znajduje się garaż blaszany nr 158. Okres dzierżawy ww. nieruchomości od 01.01.2021r. do 31.12.2030r.
 • teren stanowiący część działki nr 3671/143, położony przy ul. Zwycięstwa, k.m. 1, obręb Łaziska Średnie, KW nr KA1M/00053734/4. Opis użytku: Ł – według ewidencji gruntów. Powierzchnia do wydzierżawienia wynosi 30 m². Na ww. nieruchomości znajduje się garaż blaszany nr 160. Okres dzierżawy ww. nieruchomości od 01.01.2021r. do 31.12.2030r.
 • teren stanowiący część działki nr 3654/146, położony przy ul. Zwycięstwa, k.m. 1, obręb Łaziska Średnie, KW nr KA1M/00052652/8. Opis użytku: B, W – według ewidencji gruntów. Powierzchnia do wydzierżawienia wynosi 30 m². Na ww. nieruchomości znajduje się garaż blaszany nr 177. Okres dzierżawy ww. nieruchomości od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.
 • teren stanowiący część działki nr 3654/146, położony przy ul. Zwycięstwa, k.m. 1, obręb Łaziska Średnie, KW nr KA1M/00052652/8. Opis użytku: B, W – według ewidencji gruntów. Powierzchnia do wydzierżawienia wynosi 30 m². Na ww. nieruchomości znajduje się garaż blaszany nr 180. Okres dzierżawy ww. nieruchomości od 01.01.2021r. do 31.12.2030r.
 • teren stanowiący część działki nr 3654/146, położony przy ul. Zwycięstwa, k.m. 1, obręb Łaziska Średnie, KW nr KA1M/00052652/8. Opis użytku: B, W – według ewidencji gruntów. Powierzchnia do wydzierżawienia wynosi 30 m². Na ww. nieruchomości znajduje się garaż blaszany nr 181. Okres dzierżawy ww. nieruchomości od 01.01.2021r. do 31.12.2030r.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych Miasta Łaziska Górne nr VI/63/19 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 26 marca 2019r. (Dz.U.2019.2481), przedmiotowe grunty położone są na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem D2KS, co oznacza tereny obsługi komunikacji samochodowej.

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy wynosi 1,20 zł netto miesięcznie za każdy rozpoczęty m² + należny podatek VAT, zgodnie z Zarządzeniem nr 128/405/19 Burmistrza Miasta Łaziska Górne z dnia 21.11.2019r.

Czynsz dzierżawny za pełny rok kalendarzowy jest płatny do dnia 31 marca danego roku na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wydzierżawiającego, w innym przypadku czynsz dzierżawny jest płatny w terminie do 14 dni od daty otrzymania faktury VAT wystawionej przez Wydzierżawiającego.

Aktualizacja stawki czynszu dzierżawnego może nastąpić na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta.

Termin wywieszenia wykazu: od 12.10.2020r. do 02.11.2020r.

wielkość czcionki