Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na cele rolnicze

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018 nr 121 z póź. zm.)

Burmistrz Miasta Łaziska Górne podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY NA CELE ROLNICZE

NR MK.GN.8.2018

LP OPIS NIERUCHOMOŚCI,
NR DZIAŁKI, POŁOŻENIE
PRZEZNACZENIE W PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZYNSZ DZIERŻAWNY (ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIASTA Z DNIA 31.12.2007R.) TERMIN PŁATNOŚCI OKRES DZIERŻAWY
1. ul. Św. Barbary, obręb Łaziska Średnie,
k. m. 1, część działki nr 1156/87 o pow. 300 m2
Nieruchomość oznaczona jest jako teren ogrodów działkowych 0,10 zł za 1 m2 rocznie (zwolniony z podatku VAT) 14 dni od daty otrzymania faktury oraz do 31 marca danego roku 3 lata
2. ul. Skowronków, obręb Łaziska Górne k. m. 6, część działki nr 1128/1 o pow. 180 m2 Nieruchomość oznaczona jest jako teren ogrodów działkowych i usług sportu 0,10 zł za 1 m2 rocznie (zwolniony z podatku VAT) 14 dni od daty otrzymania faktury oraz do 31 marca danego roku 3 lata
3. ul. Topolowa, obręb Łaziska Górne, k. m. 9 część działki nr 965/135 o pow. 840 m2 Nieruchomość oznaczona jest jako teren łąk 0,10 zł za 1 m2 rocznie (zwolniony z podatku VAT) 14 dni od daty otrzymania faktury oraz do 31 marca 2019r. 1 rok

Wywieszono na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczono na stronie internetowej tutejszego Urzędu w terminie od 11.07.2018 do 31.07.2018r.

wielkość czcionki