Wniosek o zakup węgla

Szanowni Mieszkańcy,

Miasto Łaziska Górne przystąpiło do samodzielnego zakupu preferencyjnego paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych. Zgodnie z przepisami ustawy z 27 października 2022 roku członek gospodarstwa domowego będzie mógł zakupić węgiel w dwóch partiach tj.: 1,5 tony do 31 grudnia 2022 roku i 1,5 tony do 30 kwietnia 2023 roku.

Zgodnie z przeprowadzonymi uzgodnieniami węgiel w Mieście Łaziska Górne będzie sprzedawany po preferencyjnej cenie 1750,00 złotych brutto za tonę – do tej ceny nie wlicza się kosztów transportu.

Od wtorku 15 listopada w Urzędzie Miejskim w Łaziskach Górnych, Plac Ratuszowy 1 można składać Wnioski na zakup węgla w roku 2022.

 

FORMULARZ WNIOSKU DOSTĘPNY JEST:

  • w wersji papierowej: W URZĘDZIE MIEJSKIM W ŁAZISKACH GÓRNYCH, KANCELARIA OGÓLNA, PLAC RATUSZOWY 1
  • w wersji elektronicznej: Wniosek o zakup paliwa stałego

WNIOSEK MOŻNA ZŁOŻYĆ:

  1. osobiście w formie papierowej w Urzędzie Miejskim w Łaziskach Górnych, Wydział Komunalny, pawilon biurowy Plac Ratuszowy 1A, pokój nr 7
  • poniedziałek 7.30 – 17.00
  • wtorek – czwartek 7.30 – 15.30
  • piątek – 7.30 – 14.00
  1. listownie, w formie papierowej na adres: Urząd Miejski w Łaziskach Górnych, Plac Ratuszowy 1, 43 – 170 Łaziska Górne
  2. na adres skrzynki podawczej platformy ePUAP: /s0ylj5y53x/skrytka

wniosek o zakup węgla złożony w wersji elektronicznej musi posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany lub podpis osobisty.

 

KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK:

Wniosek może złożyć osoba fizyczna, która:

  • jest uprawniona do otrzymania dodatku węglowego,
  • nie dokonała dotychczas zakupu węgla na sezon grzewczy 2022/2023 w ilości co najmniej 1,5 tony i cenie niższej niż 2000,00 złotych brutto.

Ze względu na bardzo krótki czas realizacji tego zadania tj. do 31 grudnia 2022 roku prosimy o niezwłoczne składanie wniosków.

WAŻNE!

Wcześniejsze złożenie przez mieszkańców „Ankiety – zapotrzebowanie na węgiel – Łaziska Górne” nie jest równoznaczne ze złożeniem wniosku z możliwością zakupu węgla na preferencyjnych warunkach. Ankiety służyły wyłącznie do rozeznania potrzeb mieszkańców.

Warunkiem zakupu paliwa stałego na preferencyjnych warunkach jest złożenie wniosku i jego poprawna weryfikacja.