PLACÓWKI OŚWIATOWE

Żłobek Miejski, ul. Miodowa 11  tel. 32 2241 069

PRZEDSZKOLA:

Przedszkole nr 2, ul. Miodowa 11 tel. 32 2241 242
Przedszkole nr 3 im. Przyjaciół Przyrody, ul. Zielona 9 tel. 32 2241 424
Przedszkole nr 4, im. Krainy Uśmiechu, ul. Mokierska 4 tel. 32 2243 540
Przedszkole nr 5, im. Przyjaciół Bohaterów Bajek, ul. Chopina 1 tel. 32 2241 039
Przedszkole nr 6, im. Pod Topolą, ul. Wyszyńskiego 27 tel. 32 2243 356
Przedszkole nr 7, ul. Dworcowa 49 tel. 32 2241 828
Oddziały Przedszkolne przy Szkole Podstawowej, ul.  nr 6 im. Jana Pawła II z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Wyrska 4 tel. 32 2243 246

SZKOŁY PODSTAWOWE:

Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Prałata Konrada Szwedy, ul. Dworcowa 4 tel. 32 2241 044
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Piastów Śląskich, ul. Cieszyńska 12, tel. 32 224 10 12
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika, ul. Ogrodowa 48,  tel. 32 2241 066
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Przyjaciół Ziemi, ul. Powstańców 6 tel. 32 737 01 17
Szkoła Podstawowa nr 5, im. Powstańców Śląskich, ul. Szkolna 4 tel. 32 2241 207
Szkoła Podstawowa nr 6, im. Jana Pawła II, ul. Wyrska 4 tel. 32 2243 246

Placówki oświatowe prowadzone przez Starostwo Powiatowe w Mikołowie
Zespół Szkół Energetycznych i Usługowych
ul. Chopina 11 B, tel. 32 224 24 15

Niepubliczne Placówki Oświatowe
Przedszkole Niepubliczne Królestwo Maciusia
ul. Leśna 5, tel. 505 404 470