Inne

KOŚCIOŁY I ORGANIZACJE PRZYKOŚCIELNE

Parafia Rzymskokatolicka Matki Bożej Królowej Różańca Świętego
ul. Kościelna 4,
tel. (32) 22 41 013

Parafia Rzymskokatolicka Niepokalanego Serca NMP

ul. Mikołowska 23,
tel. (32) 22 41 842

Parafia Rzymskokatolicka Męczeństwa św. Jana Chrzciciela
ul.Wyszyńskiego 7,
tel. (32) 22 41 003

Kaplica Rzymskokatolicka p.w. św. Brata Alberta
ul. Brada 31

Dom Brata Alberta przy Parafii Rzymsko-katolickiej Męczeństwa św. Jana Chrzciciela
ul. Powstańców 1,
tel. (32) 22 41 003

INNE

Komisariat Policji
ul. Dworcowa 3
tel. (32) 22 68 510, 997

Ochotnicza Straż Pożarna Łaziska Górne
Plac Ratuszowy 1
tel. (32) 22 42 120

Ochotnicza Straż Pożarna Łaziska Średnie
ul. św. Barbary 9
tel. (32) 22 42 122

Ochotnicza Straż Pożarna Łaziska Dolne
ul. Szkolna 6
tel. (32) 22 42 121