Ważna informacja dla grantobiorców realizujących projekt dot. fotowoltaiki w pierwszym terminie

Ważna informacja dla grantobiorców

W związku z koniecznością przesłania do Ministerstwa Finansów listy grantobiorców projektu realizujących zadanie w pierwszym terminie, zamkniętej w dniu 11 marca 2020, w celu uzyskania informacji z rejestru podmiotów wykluczonych na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, przed podpisaniem umowy z grantobiorcą, informujemy, że procedura podpisania Umów z grantobiorcami może zostać opóźniona do momentu otrzymania informacji z Ministerstwa Finansów.  Prosimy na bieżąco śledzić nasze informacje dotyczące projektu.

wielkość czcionki