Język migowy w Urzędzie

Na mocy ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011r. Nr 209, poz. 1243) osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, zwana dalej „osobą uprawnioną” ma prawo do:

 1. załatwienia spraw z wykorzystaniem pomocy osoby przybranej – 
  może nią być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 rok życia i została wybrana przez osobę uprawnioną. Zadaniem osoby przybranej jest pomoc w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej.
 2. kontaktu z urzędem za pośrednictwem narzędzi współczesnej komunikacji, w szczególności poprzez:
  • korzystanie z poczty elektronicznej – burmistrz@laziska.pl
  • przesyłanie faksu pod numer tel. 32 324 80 06
 3. skorzystanie z usług tłumacza języka migowego albo przeszkolonego pracownika:
  • tłumacza PJM (polski język migowy),
  • tłumacza SJM (system językowo – migowy),
  • tłumacza SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych)

W Urzędzie Miejskim Łaziska Górne dwie osoby zostały przeszkolone w zakresie SJM (system językowo-migowy, kurs III stopnia).

Osoba uprawniona, która wyraża chęć skorzystania z usług tłumacza albo przeszkolonego pracownika,powinna zgłosić ten fakt, na co najmniej trzy dni robocze przed zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Chęć skorzystania z usługi należy zgłosić telefonicznie pod numerem tel. 32 324 80 10 lub w formie pisemnej (fax, e-mail).