Trasa żółta (pomarańczowa)

okolice ul. Gostyńskiej, ul. Wyzwolenia

okolice ul. Wyzwolenia

okolice ul. Gajowej, ul. Lasoki, ul. Górnośląskiej, ul. Sikorskiego

okolice ul. Sikorskiego, ul. Morcinka

wielkość czcionki