Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach

W dniach 18-24 listopada bieżącego roku obchodzony jest Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach, który został ustanowiony przez Światową Organizację Zdrowia w 2015 r. Z kolei 18 listopada obchodzony był Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach.

Ogólnopolska kampania pod nazwą: „Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach/Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach 2022”, ma na celu zwrócenie uwagi i podniesienie świadomości społeczeństwa na temat zjawiska narastania i rozprzestrzeniania się oporności na antybiotyki wśród drobnoustrojów wywołujących zakażenia u człowieka.

Skuteczność antybiotyków, a więc możliwość leczenia zakażeń i chorób bakteryjnych zależy od rozsądnego ich stosowania, gdyż nadużywanie i niewłaściwe stosowanie tej grupy leków przyśpiesza proces antybiotykooporności. W ostatnich latach odkryto i wprowadzono do obrotu niewiele nowych antybiotyków, dlatego oporność na antybiotyki jest obecnie poważnym zagrożeniem dla zdrowia publicznego.

Kampania finansowana jest ze środków Ministra Zdrowia w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025.

Więcej informacji na temat kampanii można znaleźć na stronie internetowej antybiotyki.edu.pl

Ulotka informacyjna