Sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Łaziskach Górnych przy ulicy Lipowej

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych Nr XXVIII/308/13 z dnia 5 marca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Łaziskach Górnych przy ulicy Lipowej oraz zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 121 z późniejszymi zmianami)

BURMISTRZ MIASTA ŁAZISKA GÓRNE podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W TRYBIE PRZETARGOWYM

NUMER DZIAŁKI POWIERZCHNIA WARTOŚĆ NETTO KSIĘGA WIECZYSTA
4414/167 1195 m2 82 200,00 zł KA1M/00059432/9

Powyższa wartość została podana zgodnie z operatem szacunkowym z dnia 14 maja 2018 roku sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego.

W/w działka znajduje się w Łaziskach Górnych, obręb Łaziska Średnie, przy ulicy Lipowej, arkusz mapy 1, i stanowi własność Gminy Łaziska Górne. Księga wieczysta dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Mikołowie. Nieruchomość nie jest obciążona. Nie stanowi również przedmiotu zobowiązań. Działy III i IV KA1M/00059432/9 są wolne od wpisów. W planie zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa nieruchomość objęta została strefą urbanistyczną 3MU1 oraz 19MU2, co oznacza tereny jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowo-usługowej. Działka posiada kształt regularny, prostokątny. Otoczenie działki stanowią nieruchomości z zabudową jednorodzinną, dalsze to zabudowa jednorodzinna, wielorodzinna, teren kościoła oraz zabudowa mieszkaniowa z nieuciążliwą działalnością. W pobliżu nieruchomości znajdują się placówki handlowe i usługowe, market „Netto”, „Biedronka”, apteka, przychodnie lekarskie, przedszkole, bank, weterynarz, szkoła oraz przystanek komunikacji miejskiej. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi wewnętrznej stanowiącej własność Gminy Łaziska Górne tj. ulicy Lipowej, która łączy się z drogą powiatową ul. Wyrską. Media tj. sieć wodociągowa, kanalizacyjna oraz linia energetyczna zlokalizowane są przy południowej granicy działki.

Forma zbycia: sprzedaż prawa własności.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 121 z późniejszymi zmianami) upływa po 6 tygodniach licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. w dniu 28 czerwca 2018 roku.

Wykaz wywieszono na okres od 17 maja do 7 czerwca 2018 roku. Miejsce wywieszenia wykazu: Łaziska Górne ul. Energetyków 5 oraz Plac Ratuszowym 1.

wielkość czcionki