Sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Łaziskach Górnych przy ulicy Jesionowej oraz ulicy Świerkowej

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych Nr XXII/224/16 z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Łaziskach Górnych przy ulicy Jesionowej oraz ulicy Świerkowej, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późniejszymi zmianami)

BURMISTRZ MIASTA ŁAZISKA GÓRNE podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W TRYBIE PRZETARGOWYM

NUMER DZIAŁKI POWIERZCHNIA WARTOŚĆ NETTO KSIĘGA WIECZYSTA
2277/135 637 m2 79 625,00 zł KA1M/00006036/7

Powyższa wartość została podana zgodnie z operatem szacunkowym z dnia 10 maja 2018 roku sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego.

W/w działka znajduje się w Łaziskach Górnych, obręb Łaziska Górne, przy ulicy Jesionowej, arkusz mapy 9, i stanowi własność Gminy Łaziska Górne. Księga wieczysta dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Mikołowie. Działy III i IV KA1M/00006036/7 pozostają wolne od wpisów. Nieruchomość nie jest obciążona i nie stanowi przedmiotu zobowiązań. W planie zagospodarowania przestrzennego powyższa działka objęta została strefą urbanistyczną 3UHGR/US, co oznacza tereny przeznaczone pod realizację wszelkiego rodzaju usług nieuciążliwych dla środowiska i mieszkańców oraz 2D1/2, co oznacza tereny ulic dojazdowych. Działka numer 2277/135 oddalona jest od centrum miasta około 2,5 km, w pobliżu przebiega droga krajowa DK81 – około 0,8 km. Nieruchomość ma kształt regularny, zbliżony do prostokątnego. Jest to grunt niezabudowany

o korzystnej szerokości i ukształtowaniu, z pełną infrastrukturą techniczną usytuowaną na przedmiotowej działce i w jej sąsiedztwie – prąd, woda, kanalizacja, gaz, telekomunikacja. Działka posiada dostęp do drogi publicznej asfaltowej – ul. Jesionowej. W bliskości nieruchomości znajduje się plac zabaw oraz boisko sportowe, nieco dalej przebiega linia kolejowa relacji Katowice – Rybnik.

Forma zbycia: sprzedaż prawa własności.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 121 z późniejszymi zmianami) upływa po 6 tygodniach licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. w dniu 28 czerwca 2018 roku.

W przypadku zainteresowania zakupem prosimy o kontakt z Wydziałem Mienia Komunalnego – tel. 32 324 80 37 lub 32 324 80 38.

Wykaz wywieszono na okres od 17 maja do 7 czerwca 2018 roku. Miejsce wywieszenia wykazu: Łaziska Górne ul. Energetyków 5 oraz Plac Ratuszowym 1.