Śląskie dla Seniora-Śląska Karta Seniora

Celem przedsięwzięcia “Śląskie dla Seniora – Śląska Karta Seniora” jest zapewnienie dodatkowego wsparcia dla seniorów, poprzez zaoferowanie im specjalnych usług oraz ulg i szczególnych uprawnień.

Z udogodnień korzystać mogą osoby w wieku 60+ na podstawie okazanego dowodu osobistego.

W ramach projektu seniorzy mogą korzystać z zasobów kilkudziesięciu instytucji kultury, rekreacji i edukacji. Bazowa oferta obejmuje ulgi i uprawnienia zwiększające dostęp seniorów do działających w województwie śląskim instytucji z ww. obszarów, w szczególności wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych i wojewódzkich osób prawnych. Katalog ulg i uprawnień pozostaje otwarty i będzie w miarę możliwości sukcesywnie poszerzany.

Zachęcamy potencjalnych partnerów do włączenia się w akcję.

Szczegółowe informacje na temat projektu i sposobu dołączenia do grona partnerów znajdują się na stronie – www.seniorzy.slaskie.pl.

wielkość czcionki