Składy osobowe stałych Komisji Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych

Składy osobowe stałych Komisji Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych 
w kadencji 2018-2023

I.KOMISJA REWIZYJNA

1.CZARDYBON Krystian – Przewodniczący Komisji
2.ROLA Franciszek
3.ŻUREK Bogusław

II.KOMISJA BUDŻETU I FINANSÓW
1.SKOWRON Arkadiusz – Przewodniczący Komisji
2.EICHNER Mateusz
3.HALSKI Mikołaj
4.KALETA Józef
5.KNIEŻYK Bożena
6.KRÓL Tadeusz
7.MUSIOŁ Grzegorz
8.SŁOWIOCZEK Michał
9.SZER Zbigniew

III.KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI
1.NOWOK Grzegorz – Przewodniczący Komisji
2.EICHNER Mateusz
3.JANECKI Robert

IV.KOMISJA GOSPODARKI KOMUNALNEJ I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO
1.ŻUREK Bogusław – Przewodniczący Komisji
2.BABIŃSKI Rafał
3.BOŃCZYK Paweł
4. DĘBSKA Olga
5.CHWIERALSKI Adam
6.CZARDYBON Krystian
7.JANECKI Robert
8.KALETA Józef
9.KNIEŻYK Bożena
10.MUSIOŁGrzegorz
11.NOWOK Grzegorz
12.PIWOŃSKI Michał
13.ROLA Franciszek
14.SKOWRON Arkadiusz
15.SZER Zbigniew
16.SZUŁA Małgorzata
17.UCKA Jolanta

V.KOMISJA POMOCY SPOŁECZNEJ, OCHRONY ŚRODOWISKA I ROZWOJU MIASTA
1.UCKA Jolanta – Przewodnicząca Komisji
2.BABIŃSKI Rafał
3.BOŃCZYK Paweł
4.CHWIERALSKI Adam
5.CZARDYBON Krystian
6. DĘBSKA Olga
7.EICHNER Mateusz
8.HALSKI Mikołaj
9.KNIEŻYK Bożena
10.KRÓL Tadeusz
11.MUSIOŁ Grzegorz
12.PIWOŃSKI Michał
13.SŁOWIOCZEK Michał
14.SZER Zbigniew
15.SZUŁA Małgorzata
16.ŻUREK Bogusław

VI.KOMISJA OŚWIATY, KULTURY, SPORTU I OCHRONY ZDROWIA
1.SZUŁA Małgorzata – Przewodnicząca Komisji
2.BABIŃSKI Rafał
3.BOŃCZYK Paweł
4. DĘBSKA Olga
5.CHWIERALSKI Adam
6.HALSKI Mikołaj
7.JANECKI Robert
8.KALETA Józef
9.KRÓL Tadeusz
10.NOWOK Grzegorz
11.PIWOŃSKI Michał
12.ROLA Franciszek
13.SKOWRON Arkadiusz
14.SŁOWIOCZEK Michał
15.UCKA Jolanta