SESJA RADY MIEJSKIEJ

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 1875 z późn. zmianami Przewodniczący Rady Miejskiej zwołuje sesję zwyczajną Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych na dzień 27 marca 2018 (wtorek), godz. 15.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych.

Dodaj komentarz

wielkość czcionki