Senior+

SENIOR PLUS EDYCJA 2022

Program Wieloletni „Senior +” na lata 2021-2025 (edycja 2022) Moduł II: Zapewnienie funkcjonowania placówki „Senior+”

Dofinansowanie: 97 200,00 zł

Całkowita wartość zadania publicznego: 311 938,38 zł

CEL PROGRAMU: Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior + w Łaziskach Górnych utworzonego w ramach modułu I w 2019 r.

ZADANIE PROGRAMU:  Od 2020 r. Dzienny Dom Senior + w łaziskach Górnych świadczy usługi na rzecz osób starszych, którzy w godzinach funkcjonowania placówki, od poniedziałku do piątku, mają zapewnioną m. in. ośmiogodzinną opiekę, trzy posiłki dziennie, ćwiczenia pamięci, trening umysłu, muzykoterapię, wsparcie psychologiczne, zajęcia integracyjno-rozwojowe, zajęcia rekreacyjne służące aktywnemu odpoczynkowi i wzmacnianiu więzi społecznych, ćwiczenia rehabilitacyjno-gimnastyczne z elementami kinezyterapii, zajęcia artystyczne, plastyczne, etc. – wg potrzeb i zainteresowań seniorów, w tym zajęcia manualne m.in. warsztaty lepienia z gliny, ceramiki, spotkania międzypokoleniowe, dyskusje, wyjścia do miejsc kultury, spotkania z ciekawymi ludźmi.

Przedmiotowe dofinansowanie zadania pozwala na sfinansowanie podstawowych usług świadczonych przez Dom Dziennego Pobytu w okresie od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2022 oraz przyczynia się do rozbudowania oferty spędzenia wolnego czasu oraz poprawy kondycji psychofizycznej podopiecznych placówki.

LICZBA MIEJSC – 25 dla osób w wieku 60 +

Dzienny Dom Senior + w Łaziskach Górnych działa powszednie w godzinach 7.30-15.30.

EFEKTY PROGRAMU: Zaspokojenie potrzeb osób starszych w obszarze aktywności społecznej.  Stworzenie seniorom przestrzeni, w której mogą w komfortowych warunkach i bezpiecznie spędzać czas.

 

SENIOR PLUS EDYCJA 2021

Program Wieloletni „Senior +” na lata 2021-2021 (edycja 2021) Moduł II: Zapewnienie funkcjonowania placówki „Senior+”

Dofinansowanie: 80 100,00 zł

Całkowita wartość zadania publicznego: 288 233.18 zł

CEL PROGRAMU: Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior + w Łaziskach Górnych utworzonego w ramach modułu I w 2019 r.

ZADANIE PROGRAMU:  Od 2020 r. Dzienny Dom Senior + w łaziskach Górnych świadczy usługi na rzecz osób starszych, którzy w godzinach funkcjonowania placówki, od poniedziałku do piątku, mają zapewnioną m. in. ośmiogodzinną opiekę, trzy posiłki dziennie, ćwiczenia pamięci, trening umysłu, muzykoterapię, wsparcie psychologiczne, zajęcia integracyjno-rozwojowe, zajęcia rekreacyjne służące aktywnemu odpoczynkowi i wzmacnianiu więzi społecznych, ćwiczenia rehabilitacyjno-gimnastyczne z elementami kinezyterapii, zajęcia artystyczne: taneczne, plastyczne, etc. – wg potrzeb i zainteresowań seniorów, w tym zajęcia manualne m.in. warsztaty lepienia z gliny, ceramiki, spotkania międzypokoleniowe, dyskusje, wyjścia do miejsc kultury, spotkania z ciekawymi ludźmi.

Przedmiotowe dofinansowanie zadania pozwala na sfinansowanie podstawowych usług świadczonych przez Dom Dziennego Pobytu w okresie od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 oraz przyczynia się do rozbudowania oferty spędzenia wolnego czasu oraz poprawy kondycji psychofizycznej podopiecznych placówki.

LICZBA MIEJSC – 25 dla osób w wieku 60 +

Dzienny Dom Senior + w Łaziskach Górnych działa powszednie w godzinach 7.30-15.30.

EFEKTY PROGRAMU: Zaspokojenie potrzeb osób starszych w obszarze aktywności społecznej.  Stworzenie seniorom przestrzeni, w której mogą w komfortowych warunkach i bezpiecznie spędzać czas.

Plakat