Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM 10 w powietrzu – 16 stycznia 2022

Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM 10 w powietrzu

Od godziny 9.00 dnia 16 stycznia 2022 do godziny 24.00 dnia 26 stycznia 2022 prognozowana jest zła jakość powietrza w godzinach porannych, wieczornych i nocnych.

Od godziny 9.00 dnia 16 stycznia 2022 do godziny 24.00 dnia 26 stycznia 2022 prognozowana jest zła jakość powietrza w godzinach porannych, wieczornych i nocnych.

wielkość czcionki