Regionalny Plan Transportowy dla Województwa Śląskiego – badania ankietowe

Trwają prace badawcze związanych z Regionalnym Planem Transportowym, szczegóły: https://www.slaskie.pl/content/regionalny-plan-transportowy

W opracowanym dokumencie opisane będą między innymi:

  • problemy i wyzwania rozwoju regionalnego systemu transportowego zidentyfikowane w oparciu o badania popytu oraz dostępne bazy danych,
  • cele i kierunki rozwoju regionalnego systemu transportowego,
  • warianty planistyczne rozwoju regionalnego systemu transportu z wykorzystaniem modelu transportowego,
  • działania i projekty możliwe do realizacji, które posłużą rozwojowi regionalnego systemu transportu.

Na potrzeby Regionalnego Planu Transportowego zrealizowane zostaną pomiary natężenia ruchu na granicach województwa, badania ankietowe w wybranych centrach handlowych oraz badania zachowań transportowych mieszkańców, realizowane przez ankieterów odwiedzających respondentów w ich miejscu zamieszkania. Badanie ankietowe mieszkańców będzie realizowane we wszystkich gminach województwa śląskiego, zbadanych powinno zostać ponad 11 000 osób.

 

wielkość czcionki