Przyznawanie nagród Burmistrza Miasta z okazji Świętojańskich Dni Łazisk

Burmistrz Miasta przypomina, że z  dniem 15 maja 2019 r.  mija termin składania  wniosków o przyznanie nagród  Burmistrza Miasta Łaziska Górne:

1. dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe, trenerów oraz innych osób wyróżniających się w działalności sportowej. Nagrody i wyróżnienia przyznawane są dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym, dla trenerów lub innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej lub za całokształt osiągnięć w działalności sportowej.

2. za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Nagroda jest przyznawana za szczególne osiągnięcia lub za całokształt dokonań w twórczości artystycznej, upowszechniania i popularyzacji kultury, organizowaniu działalności kulturalnej i ochronie kultury. Nagroda może być przyznana twórcom, artystom, organizatorom i promotorom działalności kulturalnej, pracownikom instytucji kultury, nauczycielom oraz podmiotom prowadzącym działalność kulturalną związaną z miastem Łaziska Górne.

Wnioski należy składać w Kancelarii Urzędu Miejskiego.

wielkość czcionki