Poznaj Polskę

Miasto Łaziska Górne otrzymało dofinansowanie ze środków budżetu państwa na realizację Przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” w wysokości 9.726,00 zł. Całkowity koszt zadania wynosi 12.158,00 zł.

W ramach przedsięwzięcia uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Łaziskach Górnych pojadą na wycieczki szkolne zorganizowane zgodnie z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra Edukacji i Nauki.

Celem przedsięwzięcia jest uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego poprzez umożliwienie poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki.

Szczegółowe informacje dotyczące przedsięwzięcia można znaleźć na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki klikając w poniższy link: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/poznaj-polske

Realizacja projektu w Szkole Podstawowej nr 2 im. Piastów Śląskich w Łaziskach Górnych: www.zspiast.szkolnastrona.pl/p,584,poznaj-polske

Plakat informujący o dofinanansowaniu