Powiat Mikołowski Powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia poziomu alarmowego dla PYŁU ZAWIESZONEGO PM10 w powietrzu (4-5.03.2018r.)

POWIADOMIENIE
o wystąpieniu przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

INFORMACJE O PRZEKROCZENIU
Zagrożenie Przekroczona wartość poziomu alarmowego 300 μg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. Data wystąpienia 04.03.2018 Obszar aglomeracja rybnicko-jastrzębska (Jastrzębie Zdrój, Rybnik, Żory), powiat mikołowski, powiat pszczyński, powiat rybnicki Przyczyny Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego.

PROGNOZOWANA JAKOŚĆ POWIETRZA W dniu 05.03.2018 r. (poniedziałek) ze względu na poziom pyłu zawieszonego na obszarze rybnicko-pszczyńskim jakość powietrza będzie bardzo zła.

INFORMACJE O ZAGROŻENIU
Wrażliwe grupy ludności
– osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób serca (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa),
– osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (astma, przewlekła choroba płuc),
– osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci.

Możliwe negatywne skutki dla zdrowia
Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia: uczucie bólu w klatce piersiowej, palpitacje serca, brak tchu, znużenie. Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, fegma, dyskomfort w klatce piersiowej, świszczący, spłycony oddech. Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu występuje zwiększone ryzyko infekcji oddechowej. W przypadku nasilenia objawów chorobowych wskazany jest kontakt z lekarzem.

Zalecane środki ostrożności
Wszelkie aktywności na zewnątrz są odradzane. Osoby wrażliwe powinny bezwzględnie unikać przebywania na wolnym powietrzu, pozostałe osoby powinny ograniczyć przebywanie na wolnym powietrzu do niezbędnego minimum.

DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO OGRANICZENIA PRZEKROCZEŃ
Zakres działań krótkoterminowych Zgodnie z Programem Ochrony Powietrza, w szczególności:
– Intensywne kontrole instalacji spalania paliw stałych pod kątem spalania odpadów oraz realizacji zapisów uchwały anty smogowej,
– Kontrole w zakresie zakazu spalania pozostałości roślinnych na powierzchni ziemi,
– Zalecenie ograniczenia stosowania kominków,
– Zalecenia korzystania z komunikacji zbiorowej zamiast indywidualnej.

wielkość czcionki