Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu – poziom II

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Wrażliwe grupy ludności: osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób sercowo – naczyniowych, osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego, osoby starsze, kobiety w ciąży oraz dzieci, osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową.

Zalecane środki ostrożności: ograniczenie intensywnego wysiłku na zewnątrz, ograniczenie wietrzenia pomieszczeń, ograniczenie działalności zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. palenie w kominku.

wielkość czcionki