Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM 10 w powietrzu – POZIOM II

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM 10 w powietrzu – POZIOM II

Na dzień 15/16 lutego 2021 na podstawie prognozy i wyników pomiaru jakości powietrza na stacjach monitoringu, ze względu na pył zawieszony PM10 jakość powietrza może być zła

ZALECENIA:

  • rozważ ograniczenie intensywnego wysiłku na zewnątrz
  • ogranicz wietrzenie pomieszczeń
  • unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. palenia w kominku
wielkość czcionki