Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 9 marca 2021

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Na podstawie wyników pomiarów jakości powietrza na stacjach monitoringu ze względu na pył zawieszony PM10 w powietrzu prognozowana jest bardzo zła jakość powietrza

Jakość powietrza w części północnej i południowo-zachodniej ze względu na poziom pyłu zawieszonego będzie zła i bardzo zła, w części środkowej i południowej dostateczna

 

Zalecane środki ostrożności:
– unikaj intensywnego wysiłku fizycznego na zewnątrz,
– nie wietrz pomieszczeń,
– nie zwiększaj zanieczyszczenia powietrza, np. nie pal w kominku.
wielkość czcionki