Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 26 marca 2021

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Jakośc powietrza ze względu na pył zawieszony PM10 na obszarze województwa śląskiego w dniu 26 marca 2021 zła

Zalecane środki ostrożności:
– unikaj intensywnego wysiłku fizycznego na zewnątrz,
– nie wietrz pomieszczeń,
– nie zwiększaj zanieczyszczenia powietrza, np. nie pal w kominku.
wielkość czcionki