Powiadomienie o jakości powietrza w województwie śląskim (05-08.07.2018r.)

BIEŻĄCE INFORMACJE ZE STACJI POMIAROWYCH

05.07.2018 r. (czwartek)
wystąpiły przekroczenia ośmiogodzinnych stężeń poziomu docelowego ozonu (120μg/m3) na stacjach w Dąbrowie Górniczej o 47%, Złotym Potoku (gm. Janów) o 44%, Częstochowie o 39%, Bielsku-Białej o 38%, Cieszynie o 38%, Ustroniu o 38%, Wodzisławiu Śląskim o 38%, Zabrzu o 37%, Rybniku o 26%, Katowicach; Wartość progowa informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia poziomu alarmowego dla ozonu (180 μg/m3) została przekroczona w Dąbrowie Górniczej w godzinach od 15 do 17-tej oraz w Złotym Potoku o godzinie 15-tej. nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń: jednogodzinnych dwutlenku azotu (200 μg/m3), jednogodzinnych dwutlenku siarki (350 μg/m3), 24-godzinnych dwutlenku siarki (125 μg/m3), 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 μg/m3), ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla (10000 μg/m3).
06.07.2018 r. (piątek) godz. nocne i poranne
wystąpiły przekroczenia ośmiogodzinnych stężeń poziomu docelowego ozonu (120 μg/m3) na stacjach w Cieszynie o 9%, Ustroniu o 7%, Bielsku-Białej o 5%.

PROGNOZOWANA JAKOŚĆ POWIETRZA
(w oparciu o indeks jakości powietrza) *
przygotowana przez Zakład Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW-PIB z siedzibą w Katowicach w oparciu o prognozę pogody Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB oraz po dokonaniu analizy dostępnych informacji meteorologicznych

06.07.2018 r. (piątek)
na obszarze północnym, bielsko-cieszyńskim i w Bielsku-Białej ze względu na poziom ozonu, jakość powietrza będzie umiarkowana ; warunki umiarkowane do aktywności na wolnym powietrzu ; w Częstochowie, na obszarze centralnym i rybnicko-pszczyńskim oraz w dolinach beskidzkich, jakość powietrza będzie dobra ; warunki sprzyjające do wszelkich aktywności na wolnym powietrzu, bez ograniczeń.

07-08.07.2018 r. (sobota, niedziela)
jakość powietrza na obszarze województwa śląskiego ze względu na poziom ozonu, będzie umiarkowana.

* Mapki z prognozami oraz informacje związane z indeksem jakości powietrza, w tym zalecenia zdrowotne, znajdują się na stronie internetowej http://www.katowice.wios.gov.pl w zakładce: „System Prognoz Jakości Powietrza”.

wielkość czcionki