Polityka prywatności

Niniejszy dokument wyjaśnia zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach serwisu www.laziska.pl

Przetwarzanie danych użytkowników

W celu uzyskania pełnego dostępu do treści i usług interaktywnych oferowanych w serwisie www.laziska.pl, konieczne jest dokonanie przez użytkownika rejestracji. Rejestracja użytkownika w serwisie odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Umożliwia ona użytkownikowi korzystanie z usług oferowanych przez serwis www.laziska.pl, w szczególności mogą to być takie usługi jak: subskrypcja informacji tematycznych, dostęp do sond, dostęp do księgi gości i forów dyskusyjnych.

Formularz rejestracyjny nie zawiera danych umożliwiających określenie tożsamości użytkownika (dane osobowe).

Prawo do weryfikacji, modyfikacji i usunięcia danych

Każdemu użytkownikowi, który dokonał rejestracji w serwisie www.laziska.pl poprzez formularz rejestracyjny, czy też w inny sposób udostępnił nam swoje dane, umożliwiamy dostęp do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też usunięcia.

Zakres udostępniania informacji o użytkowniku

Urząd Miejski w Łaziskach Górnych jako prowadzący serwis www.laziska.pl nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, lub też na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań. Urząd Miejski w Łaziskach Górnych może ujawnić jedynie opracowania zbiorcze i ogólne zestawienia statystyczne. Zestawienia takie dotyczą głównie oglądalności naszego serwisu i nie zawierają danych pozwalających na identyfikację poszczególnych użytkowników.

Cookies

W celu dostosowania treści i usług do indywidualnych potrzeb i zainteresowań użytkowników serwisu www.laziska.pl, używamy tzw. cookies, tj. informacji zapisywanych przez serwer serwisu www.laziska.pl na komputerze użytkownika, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego komputera. Cookies dostarczają nam danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron serwisu www.laziska.pl. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania cookies. Wyłączenie cookies może spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie z niektórych usług serwisu www.laziska.pl. Jednocześnie nie odpowiadamy za stosowanie cookies na innych stronach internetowych dostępnych dla użytkowników dzięki linkom umieszczonym na stronach serwisu www.laziska.pl.

Informacje zawarte w logach dostępowych

Podobnie jak większość administratorów portali www, zbieramy informacje dotyczące wykorzystania naszych serwisów przez użytkowników oraz ich adresów IP na podstawie analizy logów dostępowych. Informacje te wykorzystywane są w celach technicznych, związanych z administracją serwerów serwisu, jak również w celach statystycznych. Stosownie do zapisu art. 15 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), możemy zostać zobowiązani do wydania informacji, w tym w szczególności numeru IP komputera, zawartych w logach dostępowych na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

Linki do innych stron internetowych

Realizując podstawową ideę Internetu umieszczamy na stronach serwisu www.laziska.pl linki umożliwiające użytkownikom bezpośrednie przejście na inne strony internetowe. Nie odpowiadamy jednak za politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli tych stron. Zachęcamy użytkowników do zapoznania się z treścią oświadczeń o ochronie prywatności umieszczonych na tych stronach. Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie wyłącznie do danych gromadzonych przez Urząd Miejski w Łaziskach Górnych w ramach serwisu www.laziska.pl.

Zmiany w polityce prywatności serwisu www.laziska.pl

Rozwój technologii internetowej, zmiany ustawodawcze oraz rozwój naszego serwisu internetowego mogą wpłynąć na zmiany naszej polityki prywatności. O wszelkich zmianach poinformujemy bezzwłocznie użytkowników serwisu na stronach www.laziska.pl.

Kontakt

W przypadku pytań użytkowników dotyczących powyższej polityki prywatności, warunków korzystania z serwisu www.laziska.pl, czy też możliwości kontaktu z nami, prosimy o wysyłanie uwag i pytań na adres: wog@laziska.um.gov.pl

wielkość czcionki