Ogłoszenie V otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2023 r. – Organizacja i zapewnienie opieki w żłobku

ZARZĄDZENIE NR 512/1576/22
Burmistrza Miasta Łaziska Górne

z dnia 24 listopada 2022 r.

w sprawie ogłoszenia V otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2023 r. – „Organizacja i zapewnienie opieki w żłobku w okresie od stycznia do grudnia 2023 r. nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do lat 3, będącymi mieszkańcami Miasta Łaziska Górne”

Zarządzenie – ogłoszenie konkursu – opieka nad dziećmi do lat 3

Klauzula informacyjna

wzór oferty