Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Mikołowie o stwierdzeniu nabycia spadku

OGŁOSZENIE

Przed Sądem Rejonowym w Mikołowie pod sygn. akt I Ns 517/17 toczy się postępowanie z wniosku ING Bank Śląski Spółki Akcyjnej w Katowicach o stwierdzenie nabycia spadku po Wiesławie gaździe, którego ostatnim miejscem zwykłego pobytu było Orzesze, zmarłym w dniu 6 stycznia 2016r. Wzywa się spadkobierców, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

Sędzia Sądu Rejonowego w Mikołowie

wielkość czcionki