Ogłoszenie II otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2023 roku z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury

ZARZĄDZENIE NR 511/1569/22
Burmistrza Miasta Łaziska Górne

z dnia 23 listopada 2022 r.

w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2023 roku z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Zarządzenie – ogłoszenie II otwartego konkursu ofert

Klauzula informacyjna

wzór oferty